Påsketilbud – 27. april retter vi fokus på IFC, og om UML/IFC er en farbar teknologi i tillegg til UML/GML

Nettverkstreffet 27.4. kommer fort. Vi ønsker at flest mulig skal delta. Ved påmelding innen 22.4. gjelder laveste pris. 🙂

Kjempeinteressante temaer:
IFC brukt i vegprosjekter
Innblikk i Nye Veier sitt digitale driftsstøttesystem (DDS)
Se program 27.4.

Vi minner også om månedlige treff med tema Ny håndbok «R000».
11. mai blir det hovedfokus på maskinstyring.
Se program 11.5.Del på…