Planleggingsmøte Tunnel-treff mm.

BA-Nettverket planlegger FYSISK tunnel-treff våren 2024.
Vil DU være med å planlegge innhold?
Vi arrangerer Planleggingsmøte 16. februar kl 09 -12 pluss lunsj kl 12 -13.
Mulighet for å delta på Teams, men fysisk deltakelse er foretrukket.

Ta kontakt hvis du har forslag til tema eller om du vil være med i planleggingsmøte.
Husk at BA-Nettverket skal ha fokus på samspill og dataflyt mellom ulike roller og faser.

Minner også om NVDB-treffet 31. januar. Pr. nå ca 40 påmeldte.
Husk ÅPENT og GRATIS!
Husk også at dette er Del 1 i en serie NVDB-treff, så få med dere starten.
Send gjerne en epost til ihokstad@ihokstad.no med ønske om NVDB-tema for senere NVDB-treff. 🙂

Det kommer mye interessant fremover, så følg med på
www.ba-nettverket.no

Del på…