PPT-er og Linker fra Nettverkstreff 30. mars + Link til program 28. april.

Her kan dere se PPTer og Linker til presentasjoner på Nettverkstreffet på Hamar 30. mars.

Live demo av eksport/import av Lier kommunes VA-nett ved bruk av SOSI Ledning 4.5/Forsvarsbyggs produktspesifikasjon er ikke lagt ut da dette er ekte data. Den som er interessert kan ta kontakt. Visningen finnes som 10 minutters opptak av skjerm med lyd.

Som supplement til Forsvarsbyggs presentasjon er det lagt inn linker til 2 demo-visninger fra Norgeodesi, riktignok uten lyd, men de illustrere godt allikevel. Den ene viser bruk av SOSI Ledning 4.5/bruk av Forsvarsbyggs produktspesifikasjon ute i felt, og den andre berikelse av allerede eksisterende KOF-fil.

PS. Minner om at nettverkstreffet 28. april er en oppfølging/videreføring av nettverkstreffet på Hamar 30. mars, altså ingen «reprise». For alle som ønsker bedre dataflyt i samferdsel og infrastrukturprosjekter anbefaler jeg sterkt å delta. Det blir dessuten både «feiring» med GML-marsipankake, trubadur (Tor Karseth) og til og med engasjement fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet som tilhører, samt trolig en kommentar til min «påstand om GML-gass og SOSI prikk-brems» under Speakers corner.

SE Link til Program 28. april, påmeldingsskjema og påmeldingsliste

Jeg lover «pause» fra Nettverkstreff i mai…., men dette 28. april bør flest mulig delta på.
Rask påmelding…

Jeg synes dessuten at Powel fortjener stort publikum og stor begeistring for det de kommer til å vise!
Dette blir et 7-mil steg videre for hele samferdsel og infrastruktur-bransjen!
Hurra for Powel!

Du trengs! – Du er ønsket!

Velkommen med den 28. april!

BA-Nettverket gir deg kunnskap!

 

Del på…