Påmelding Presentasjon av IFC-PSD-er for NVDB-objekter 27. april 2022

Person-informasjon
Faktura-informasjon