Produktspesifikasjoner/Krav VA-data/Ledningsdata

Tid: 27. november kl 09-11 (Erstatter presentasjon eksklusivt for «KMD-prosjektet»)

Presentasjon av Norsk Vanns Produktspesifikasjoner som nå er publisert på Geonorge.
Presentasjonen gjøres av Asle Kvam, Powel Water, som har laget produktspesifikasjonene på oppdrag fra Norsk Vann.
Vi prøver å gjøre opptak av presentasjonen.
Hvis tid, drodler vi litt om produktspesifikasjoner som passer for SVV, NV og BN med utgangspunkt i Norsk Vanns produktspesifikasjoner. Dette gjør vi evt. i verktøyet PsTools fra Arkitektum.

Registrer deg

Registrer deg her for å få Kalenderinvitasjon med LINK til Skype/Teams-møte.
NB! Ditt navn og firmanavn vil da bli synlig på liste over påmeldte.Tid: 6. desember kl 13-14

Kort informasjon om Kommende myndighetskrav til dokumentasjon og utlevering av ledningsinformasjon og informasjon om andre installasjoner i grunnen.
Send gjerne inn spørsmål i forkant til ihokstad@ba-nettverket.no  (Geir og Magnar ønsker spørsmål i forkant☺)

I «panelet»: Magnar Danielsen, Kommunal og Moderniseringsdepartementet, Geir Myhr Øien, Kartverket og Inger Hokstad, BA-Nettverket

Loven ble vedtatt i juni 2017.
SOSI (GML) Standard produktspesifikasjon ferdig januar 2019.
Høringsfrist Forskrift: 3. januar 2020.

NB! Vi åpner opp for alle BA-Nettverkets medlemmer og samarbeidspartnere.

BA-Nettverket vil følge opp med flere presentasjoner, men også med konkret samarbeide med Statens Vegvesen, Nye Veier og Bane NOR om å lage produktspesifikasjoner som passer for deres databestillinger.

Vi oppfordrer programvareleverandører til å presentere løsninger i egne Skype-møter eller webinarer! Ta gjerne kontakt med BA-Nettverket, ihokstad@ba-nettverket.no eller 90175571

NB! I presentasjonene over er SOSI prikkformat et «IKKE-tema», og GML er eneste aktuelle format. Ha også i bakhodet at «målet» er webtjenester (WFS), ikke eksport/import av et menneske-lesbart format…

Del på…