Produktspesifikasjoner/XSD-skjema for testing

UML-modell for Veg, basert på LandInfra. NB! Ment for illustrasjon, IKKE nødvendigvis korrekt nyeste versjon!

Nye Veier, Bane NOR, og Statens vegvesen har et KMD-støttet prosjekt hvor også Kartverket og BA-Nettverket er med. Kort sagt skal vi «objektivisere Hb V770», og bruke SOSI-metoden for å lage SOSI-GML Produktspesifikasjoner med XSD-skjema for GML. Vi skal også «gruble på» IFC parallelt!

Vi er nå kommet så langt at vi ønsker og trenger tilbakemeldinger fra softwareleverandørene.
Er det for komplisert?
Mangler vi noe?
Er noe «feil»?
Kan noe forbedres?
Hvem kan vise «Proof of concept» 24. mai?

NB! Følgende er primært ment for softwareutviklere!

For Prosjektinformasjon, Belysningsmast og Veg (Alignment og vegkropp):

Link til Arkitektums server:
http://gml.arkitektum.no/BA_nettv_2017/NorskInfraGML/
NB! Legg merke til datoer i filnavn. Det kommer stadig nye datoer, og ingenting er ferdig, men trolig – klart for testing eller tilbakemeldinger fra softwareutviklere.

For VA og Landskapsarkitektur legges dette på prosjektets testområde for PsTools, Arkitektums verktøy for å autogenerere SOSI-GML Produktspesifikasjoner basert på SOSI Modellregister (UML-modeller). (Legges der i løpet av dagen, 25. april)

Gå til: sosi.arkitektum.no
Bruker: ihokstad@ba-nettverket.no
Passord: sosiT2015

NB! Ta KOPI hvis du vil opprette eget prosjekt, men legg navn og epost inn i log, og send epost til ihokstad@ihokstad.no om hva du tenker å gjøre på denne brukeren. NB! Jeg rydder/sletter sporadisk uten forvarsel.

HUSK at detter under utvikling, så dere må bære over med oss om noe skulle være feil, eller ikke godt nok gjennomtenkt.

Kontakt: ihokstad@ihokstad.no eller 90175571

 

Del på…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin