Produktspesifikasjoner/XSD-skjema for GML – VA og EL – Avinor

Følgende er linker til de to (forslagene til )Produktspesifikasjoner for VA og EL for Avinor.

http://gml.arkitektum.no/skjema/Avinor/innmaaling_va_olje_gass/
http://gml.arkitektum.no/skjema/Avinor/lufthavn_el/

UML-modellene til begge spesifikasjonene ligger i SOSI modellregister.

På hver katalog ligger en liten readme.txt-fil som forklarer litt om hva det er av filer som finnes.

Dette er ikke filer «til allmenn benyttelse», men for testing hos programvare-utviklere.

Vi ønsker tilbakemeldinger hvis noen prøver, uansett hvordan det går. Dette er jo ikke prøvd før.

ihokstad@ba-nettverket.no (90175571)
erling@arkitektum.no
jorn.petter.wittbank@avinor.no