Prosjekt (FoU) Forenkling og forbedring av ledningsdokumentasjon 2015-2016

2015-2016

Foto: Inger Hokstad

Forenklet rapport/presentasjon: Presentert for og hos KMD 18.11.2016.

Se LINK til FILM – Youtube (6 min 30 sek)
PPT (Inger Hokstad, BA-Nettverket) og PPT (Knut Jetlund, SVV)

Link til rapport.Rapport BA-Nettverket Forenkling Ledning KMD 2016
Denne rapporten krever nokså god faglig innsikt, men ta gjerne kontakt for muntlig forklaring.

  • Søknadskriver/Forfatter prosjektbeskrivelse: Inger hokstad AS/Inger Hokstad
  • Prosjektleder/Informasjonsspreder: Inger Hokstad, Inger Hokstad AS
  • Produktspesifikasjoner, XSD-skjema, GML-eksempler: Arkitektum AS
  • UML-modell, Oppdatering SOSI Ledning 4.5 til 4.6: Kartverket
  • Implementering i software: Softwareleverandører i BA-Nettverket (Ikke del av prosjektet)
  • Offentlig støtte KMD: kr 600´
  • Med i søknaden: Avinor (100 timer + 100´), Statens vegvesen(100 timer + 100´), Jernbaneverket (100 timer + 100´), VAV Oslo kommune (100 timer + 100´), Forsvarsbygg (100 timer + 100´)

Tilskudd fra statsbudsjettets kap. 590 post 81 til lokal