Prosjektoppstart 6. februar – Forenkling og forbedring av ledningsdokumentasjon

L1010445VELDIG interessant oppstartsmøte 6. januar – «KMD-prosjektet» Forenkling og forbedring av ledningsdokumentasjon. Prosjektet skal bl.a. resultere i SOSI Produktspesifikasjoner, dvs. eksakte spesifikasjoner for dataleveranser for ledningsinformasjon på GML for Avinor, Statens vegvesen, Jernbaneverket, VAV Oslo kommune og Forsvarsbygg. Dette betyr igjen at softwareutviklere endelig kan forholde seg til en detaljert og omfattende standard, og dermed at det blir enklere å bestille prosjekterte eller innmålte data.

Som del av prosjektet har Arkitektum AS allerede startet arbeidet med å lage en «bestillingsløsning» som gjør det mye enklere å lage «SOSI Produktspesifikasjoner» – for ulike formål.

Vi antar at flere aktører vil være interessert i prosjektet, og at det muligens vil bli «kø». KMD ser positivt på at flere deltar, og Forsvarsbygg har allerede «meldt seg inn i prosjektet», selv om de ikke deltok i selve søknaden.

Kartverket deltar også i prosjektet for å sikre sammenhengen med SOSI Ledning og resten av SOSI.

Ta gjerne kontakt! ihokstad@ba-nettverket.no eller 90175571

«Billettprisen» er pr. nå kr 100.000,- + 100 timer i egeninnsats.

Vi antar at det vil bli nær sammenheng mellom kommende myndighetskrav til dokumentasjon av ledningsanlegg (ref. høringsnotat fra MD/KMD) og dette prosjektet.

Del på…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin