R000-møte 15. des. m.m. Aktuelt nå.

Endelig oppfordrer Statens vegvesen til testing av enkelte UML-modeller/fagmodeller i forbindelse med «Ny V770», R000.
BA-Nettverket følger opp i R000-treffet 15. desember.
Se NY agenda her.
Vi retter hovedfokus på Veg, VA og Rekkverk.
GRATIS for medlemmer og samarbeidspartnere.
Kr 500,- + mva. for andre. (NB! Pris pr person.)

NB! Programmet blir muligens litt justert, avhengig av konkrete innspill om hvem viser/informerer om hva.

Her kan du se innkomne innspill fra og til faglig ressursgruppe.
Fagligressursgruppe2022 pr 17.11. IH.xlsx
Vi er ikke helt ajour mhp å legge inn alle innspill her, så linken vil bli erstattet.
Vi oppfordrer til å legge inn NYE innspill og eventuelt kommentere direkte i dette dokumentet.
Vi antar at dette går bra, at linken fungerer og gir redigeringstillatelse, og satser på at ingen sletter noe. Ta kontakt hvis noe ikke fungerer, eller hvis du lurer på noe.
mange av innspillene er fra meg, «Inger», men mange av disse er meldt inn vie epost, telefon eller «snappet opp» på annen måte.
Hyggelig hvis du legger igjen navn, men ikke et krav.

Presentasjonene fra Tunnel-treffet 10.11. ligger nå
som linker fra programmet.
Treffet samlet ca. 55 deltakere til et intenst faglig program.
Det var mange gode og interessante presentasjoner og mange tema å følge opp.
Gi lyd hvis du vil være med på å lage et faglig program for Tunnel-treff i 2023.
Forutsetter selvfølgelig medlemskap i BA-Nettverket.
ihokstad@ihokstad.no eller 90175571


Del på…