Revisjon av SOSI-standarder

Når en SOSI standard er 5 år gammel skal det skje en systematisk revisjon eller gjennomgang. det skal også tas standpunkt til hvilken status standarden skal ha videre. Hvis ingen bryr seg vil standarden få status «Tilbaketrukket».

Les mer her: https://kartverket.no/om-kartverket/nyheter/geodataarbeid/2021/juni/gjennomsyn-standarder

Standardene som står for tur nå er:

Kontakt Kartverket ved Magnus Karge hvis du er interessert. Eller kontakt BA-Nettverket hvis du er interessert i å gjøre noe i regi av BA-Nettverket, eller ring 90175571 for en prat. 🙂

Linkene til spørreundersøkelsene vil være tilgjengelige t.o.m. 17. september 2021.

Del på…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin