Se innsendte forslag

Fornavn og EtternavnFirma/EtatFornavn og EtternavnFirma/EtatForslag til temaBegrunnelse/Utfyllende tekstEntry Date
Dirk NiemannLNS ASDirk NiemannLNS AStunnel, robotikk, Big data

vi møte stadig nye strengere krav

2022-06-01 19:59:48
Elin Dalen-RasmussenStatens vegvesen, UtbyggingElin Dalen-RasmussenStatens vegvesen, UtbyggingSamhandling mellom MOPS og leverandører i prosjektering og bygging, og leveranser i sanntid

Dette er eneste arena er alle entreprenører og rådgivere og leverandører av prosjekterings(samhandlings)verktøy er samlet. Forventninger kan kommuniseres ut, og gevinstene ved å følge opp disse forventningene kan synliggjøres til bransjen gjennom MOPS-produktutvikling i 2023 og 2024.
For Modellorientert byggherre i Statens vegvesen vil BA-nettverket være en god arena å kommunisere på. og en god arena å få tilbakemeldinger, som bidrar til utvikling.

Jeg foreslår derfor meg selv om dere ønsker. For 2022 blir mitt temaforslag å snakke om forholdet mellom VU053/R000 og MOPS, og synliggjøre hvor man må tette "hulrommene" i strukturert dataflyt. Gjerne en workshop mellom bransjen, UML-modelleringsprosjektet, samt MOPS.

2022-06-02 08:23:24
Katrin Johannesdottir Trimble Sandvika   Maskinstyringsdata; Krav om dokumentasjon av utført arbeid i tunnel;

I dag finnes det mange forskjellige dialekter og format som brukes for maskinstyring. Det gjør at store prosjekter som har mange type maskinstyringer inne har en ekstra jobb med dataflyt og administrasjon av data. Det må jobbes med å ha en type format.

Krav om dokumentasjon av utført arbeid i tunnel er veldig forskjellige mellom byggherrer f.eks. SVV, NV, BaneNor og kraftverkbransjen. Kontraktspostene er veldig forskjellige og det er vanskjelig å digitalisere når dette må spesieltilpasses til hvert prosjekt.

2022-06-03 18:41:01
Inger HokstadInger Hokstad AS  Tunnel

Følgende er forslag fra andre enn meg, men kan hende de legger inn selv også.

Tetthet på scanning I tunnel
· Råfjell
· Etter spruting
· Knølkontroll

· Fotografering
· Format, ID, lokasjon

· MWD data utveksling

· Oppdatere kontraktsformuleringer

· Modell veglinje, kontur

--

Novapoint Tunnel?
Gemini Tunnel?
Leica?
Norgeodesi/Trimble?
Infrakit?
Digitun/IFC Tunnel?

2022-06-07 12:59:41
Jan Erik HoelTrimble Solutions Sandvika  Tema for tunnelsamling: IFC Tunnel - Innblikk i standardiseringsarbeidet og status på arbeidet

Jan Erik Hoel representerer NFF og Norge i arbeidet med å utarbeide tunnel-utvidelsen til IFC-standarden; IFCTunnel. Han vil fortelle om dette arbeidet, hva status er nå og når vi kan forvente at tunneltillegget blir en del av det offisielle IFC-skjemaet. I tillegg vil han fortelle om de viktigste utvidelsene av skjemaet slik de er foreslått p.t..

2022-06-08 07:06:06
Inger HokstadInger Hokstad AS  R000, Testing og justering av R000, Finansiering - Ser det som umulig at R000 kan bli gjeldende i 2022.

Neppe lurt å stille krav som ikke er testet i praksis. også viktig å vise forståelse for at bransjen anser IFC som beste praksis.
Øremerket tillegg i prosjekter?
Finansiering av implementering? Eks. utvidelse av eksisterende FoU eller nytt FoU.

Gjelder fortsatt laveste pris som viktig kriterium for tildeling av kontrakt? tar kanskje livet av bransjen - Ikke tide, Ikke mulighet for omstilling. Nytt hele tiden, krevende og lange arbeidsdager. Kan/Bør det gjøres noe?

2022-09-09 09:31:10
Emil Sandell FestinBever Control ASEmil Sandell FestinBever Control ASFelles format for as-built

Ønsker felles format på as-built fra forskjellige BH. (t.eks. Nye Veier, BaneNor og SVV)

T.eks. geologisk kartlegging, scanning mm.

2022-09-09 11:10:32
Emil Sandell FestinBever Control ASEmil Sandell FestinBever Control ASGrad av detaljering prosjektering tunnel, design tunnel

Grad av detaljering prosjektering tunnel
Til hvilken detaljninvå skal deler av tunnel prosjekteres? T.eks. bolter for installasjon, injeksjon.

Slik at det ikke gjøres data som må lages igjen.

Design tunnel
Fjelluttak tilpasset driving og ikke bare for å redusere kubikkmeter stein uten at en også tenker på hvordan en på en effektiv måte skal ta det ut.

2022-09-09 11:40:38
Jan Erik HoelTrimble Solution SandvikaJan Erik HoelTrimble Solution SandvikaPDT, PDS, GTIN, QR-kode, bsDD, CoBuilder, armering, E16 Skanska, Stikking fra IF, Klassifisering, SIMBA og KIM, BIMQ og Simple BIM, mvdXML, valideringstjeneste fra buildingSMART, prosjekter som Fornebubanen og Høvik-strand.

NB! Følgende er lagt inn her av Inger, men tatt fra epost fra Jan Erik.

Hei!

Noen idéer rett ut av hodet, som det heter:

Distribuerte egenskapssett-definisjoner
• Hva kan PDT Norge bidra med
• buildingSMART Data Dictionary (bsDD)
• CoBuilder
• Etc
• Hvordan dette gjøres på prosjekter i dag.

Bestilling av «produkter» rett fra BIM-modeller:
• Bruk av PDT’er
• Bruk av portaler for PDS’er (Product Data Sheet)
• GTIN
• QR-kode
• Status for dagens håndtering av direkte bestilling og bøying av armering fra BIM modellen uten armeringstegninger og bøyelister: Her er bl.a. Skanska på E16 – Bjørum-Skaret kommet langt

IFC 4.3
• Hva kan IFC 4.3 hjelpe deg med hvis du jobber med infrastruktur
• Hvordan stikke rett fra IFC-fila

Kanskje klassifisering kan være et tema.
• Typer klassifisering som er i bruk
• Ulike prinsipper for klassifisering
• Hva brukes egentlig klassifisering til

Validering av IFC-filer og BIM-modeller
• SIMBA og KIM
• Bruk av BIMQ og Simple BIM i QA-prosessen
• Hvordan kan mvdXML brukes mer generelt
• Valideringstjeneste fra buildingSMART

Det er alltid gøy med referat fra avanserte prosjekt, f.eks. Fornebu banen og E18 Høvik-Strand

Jan Erik

2022-09-09 12:29:49
Inger HokstadInger Hokstad ASInger HokstadInger Hokstad ASDataleveranser til NVDB, Starte med case Skiltplate Vikepliktskilt for senere å ta med Skiltpunkt/Skiltstolpe, fundament og flere skilttyper. Mulighet for "folkelig betegnelser", "Objektliste ferdigvegsdata for NVDB", IFC og/eller GML? Mulighet for MMI, QR-kode, NOBB-nr, GTIN, annet?

Jeg har inntrykk av at det oppfattes vanskelig og tidkrevende å lever data til NVDB. Vi har hatt noen nettverkstreff som bl.a. har fokusert på at noen NVDB-data burde vært etablert i prosjekteringsfasen, av for eksempel konsuletenen som lager skiltplan.

I dag benyttes Gemini med NVDB-API for å legge inn NVDB-data, men gjøres som oftest i etterkant av at veg er ferdig bygget. Mye jobb, og mye legges derfor inn av stikker, dvs. person med annen kompetanse enn kunnskap om egenskapene som skal legges inn, og dermed må finnes ut av.

Håndboka stiller krav om å levere data i henhold til UML-modeller, noe de færreste forstår.

Jeg foreslår et praktisk case, Skiltplate, Vikepliktskilt. Sette opp oversikt over UML-modell, Folkelig ordbruk , ferdigvegsdata til NVDB, DWG?, SOSI?, IFC? GML? for å ha et overkommelig lite case som hjelper oss med å forstå, og dermed sammen trekke noen konklusjoner.

2022-09-09 12:45:27
Inger HokstadInger Hokstad ASInger HokstadInger Hokstad ASMaskinstyring

Lage /Samle en praktisk beskrivelse av data som trengs for maskinstyring, Aktuelt for hvilke maskintyper? Gravemaskin? Doser? Bormaskin? Tunnel-bormaskin?

Sagt på lettforståelig norsk - ala "For tunnel trengs veglinje og tverrprofil" - men videre - hva menes med det? Tegning+ hvilke data? Aktuelle formater? Eksempler? Status? Hva trengs? Hva står og hva bør stå i R000? Hva inneholder faktisk IREDES? Er det bra nok? Bør/Kan det lages et eksempel på "Beste praksis"

2022-09-09 12:54:04
Inger HokstadInger Hokstad ASInger HokstadInger Hokstad ASAPI og WFS - Muligens for spesielt interesserte

Jeg tror ikke fremtiden er eksport og import av filer, men bruk av APIer eller WFS?
Jeg tror at ved å benytte API eller WFS skal det være mulig å hente ut begrenset utvalg informasjon fra en database. Er det tenkelig å "hoppe over" et utvekslingsformat og kun benytte den informasjon som er interessant for et bestemt formål? Finnes det noen som kan vise et enkelt eksempel på praktisk anvendelse?
jeg ser for meg at for maskinstyring er det interessant å hente ut begrenset informasjon - for informasjon til maskinfører, og at maskinfører via maskinstyringsprogramvaren kan dokumentere for eksempel QR-kode, GTIN, posisjon, bilde eller annet.
NVDB-API?
NOBB-API?
OGC-API?

2022-09-09 13:03:38
  Lise OlsenRambøllTunnelrehabilitering

Etter tunnelforskriften trådde i kraft har vi hatt mange oppdrag med tunnelrehabilitering.
Problemstilltinger knyttet til hva som er godt nok, stedlige tilpasninger og ulikt grunnlag er en stor del av det vi jobber med.

Som prosjekterende sitter vi litt i uvisshet når vi har sendt ifra oss arbeidstegninger og stikningsdata.
Jeg lurer på hva som skjer etterpå. Hva har vi planleggere rotet til? Er det løsninger vi prosjekterer som gjør anleggsgjennomføringa vanskelig? Hvilke momenter bør vi tenke på?

Hovedpoenget er at man ønsker å lære av sine feil og det man har gjort på en god måte. Hvordan fanger man opp dette? Involveres konsulenten underveis eller er man helt ute når grunnlag er levert.

Mer rehabilitert tunnel for pengene og gode løsninger bidrar til en litt letter hverdag for alle parter . Dette vil jeg gjerne at blir et fokusområde.

2022-10-28 16:42:43
Bård KrogshusBIM Verdi as  Klimagassberegninger fra modell

Hvordan gjøres Klimagassberegninger i dag? Kan de gjøre enklere, bedre, billigere?

BIM Verdi har et prosjekt som tester ut Klimagassberegninger fra modell/IFC/BIM ved å eksportere relevante data til et verktøy for Klimagassberegninger slik at man kan gjøre dette flere ganger i prosjekteringsprosesset. Se www.miljoBIM.no/miljobim Er dette relevant for anlegg?

Statens vegvesen stiller nå krav til at alle prosjekter over 200 millioner kroner skal sertifiseres gjennom CEEQUAL. . se Se https://www.vegvesen.no/om-oss/presse/aktuelt/nasjonalt/vegvesenet-skjerper-klima-og-miljokrav/

2022-11-14 09:32:22
Inger HokstadInger Hokstad AS  Diverse

R000 Fagmodeller
Make it simple - Forenkle
Grunnlagsdata
Testcaser, Vikepliktskilt, stedsnavn-skilt, Alignment, Vegkropp
Tunnel
Geologisk rapport, Geologi
NVDB
bSDD, IFC
Samspill IFC/GML
Konferanser
Samarbeide m andre, eks. bS, BIM Verdi
Framsnakkings-artikler
Informasjons-filmer
Artikkel om BA-Nettverket
20

Arbeidsmøter/Prosjekt/FoU
Informasjon fra Vu053. Bransje-involvering? - møte m vegdirektøren, Ingrid Dahl Hovland?

Fysiske møter/Konferanser/Teams?

Oppfølgingsmøter?

2022-11-14 20:23:09
Inger   Fagtreff

Veg, Oppmerking, skilting, annet vegutstyr
VA
Landskapsarkitektur
...
Ta liste over fagområder fra R000, hva er interessant - Hvem vil bidra med hva?

Byggesak, byggesaksBIM, Arealplan 3D

IFC/GML

Miljø, CO2 mm?

Fortsettelse/Interesse for BA-Nettverket videre? Etter 2023?

2022-11-14 21:06:08