Se kortfilm fra Skanskas arbeid på E18 – Vestkorridoren + Ønsker innspill til hhv. Fysisk Tunnel-treff og Fysisk Bru-treff

Se kortfilm fra Skanskas arbeid på E18 – Vestkorridoren

Teams-møte Arbeidsmøte 25. januar 2023, Tunnel del 1.

Planlegger fysisk Nettverkstreff tema Brukonstruksjoner – 25. mai.

Planlegger fysisk Nettverkstreff tema Tunnel-konstruksjoner – 20. april (?)

Trolig begge på Scandic Fornebu.

Ønsker innspill!
Noen som vil være med i en komite for å planlegge program?
Hvem ønsker å presentere noe?
Ring gjerne 90175571

Del på…