Se presentasjon av prosjekt Standardiserte dataleveranser

BA-Nettverkets prosjekt «Standardiserte dataleveranser i samferdsel og infrastrukturprosjekter er finansiert av KMD (Kommunal og Moderniseringsdepartementet), Statens Vegvesen/Vegdirektoratet, Nye Veier og Bane NOR.

Se Erling Onstein, Arkitektum, presentere status pr. 07.09.2018

Del 1 (8 minutter):

Del 2 (25 minutter):

Del på…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin