Se rykende fersk 10 min film – Standardiserte dataleveranser…

Fredag 10. mai leverte vi rapport til KMD for prosjekt Standardiserte dataleveranser i Samferdsel- og infrastrukturprosjekter (2017-2019). Som del av denne rapporten har vi laget en lettfattelig informasjonsfilm om hva vi har gjort og hva vi ønsker å oppnå. Vi har også sendt inn en ny søknad om å fortsette dette arbeidet.

VI er Statens vegvesen, Nye Veier, Bane NOR, Kartverket, Arkitektum og BA-Nettverket/Inger Hokstad AS.

Se filmen her.

Del på…