Seminar/Nettverkstreff – Dataflyt 3D/BIM/GIS Vann/Avløp 3. juni – Tilbudspris!

BA-Nettverket ønsker velkommen til seminar om Dataflyt for Vann/Avløp. Dette er tenkt som nr 1 i en serie på 3, hvor dette første viser status, samt deler av mye spennende som skjer.

  • Kommende myndighetskrav til dokumentasjon av VA-anlegg/VA-data
  • Visning av relevant programvare, samt tanker om fremtiden
  • Utvidelse av SOSI til SOSI 4.5 for håndtering av rikere informasjon, eks. 3D

NB! BA-Nettverket har ingen ambisjoner om å konkurrere med hverken Norsk Vann, Geoforums XYZ-konferansen eller infrastrukturdagene, men kun konsentrere seg om Dataflyt i bygg- og anleggsprosjekter – hvor VA er et av fagene. BA-Nettverket har deltatt aktivt i SOSI Ledning 4.5-arbeidet, og det er dette arbeidet som nå begynner å bli praktisk del av databestillinger og leveranser, også som 3D-volumgeometri – også under bakken…

Denne veien må vi gå opp sammen!
Velkommen med!
Åpent for alle!

NB! TILBUDSPRIS for kommuner: kr 500,- + mva.

 

GRATIS deltakelse for de 10 første personene som melder seg på i løpet av 1. juni.

NB! Merk påmeldingen med GRATIS. Max 1 GRATIS pr firma/etat.