Send inn forslag 2024

Hvis du vil være anonym kan du la være å fylle ut feltene med navn, epost etc. eller skrive Anonym. Forslag til tema vil auto-publiseres, men ikke navn på avsender med mindre det skrives inn i forslagsfeltet. Ønsker alle mulige forslag, små og store. Ønsker liv og røre. 🙂