Send inn forslag

Kontaktinfo innsender
Send inn ett skjema per foreslåtte person. Hvis du vil være anonym kan du la være å fylle ut feltene med navn, epost etc. eller skrive Anonym.
Forslag til ressursgruppe
Vi publiserer kontinuerlig innkomne forslag. Hvis dette ikke er greit for deg kan du gjerne sende epost eller ringe i stedet. 🙂 Vi publiserer IKKE epost-adresser.
Foreslå tema/aktivitet