Hva skjer… (3 ting)

20.10.  Nettverkstreff – Hovedtema 3D/BIM/Dataleveranser Bru/Brukonstruksjoner

Veldig bra deltakerliste, men plass til flere…!
Se LINK til program og påmeldingsliste

Dette blir det første i en serie på 3 nettverkstreff med hovedfokus på bru/brukonstruksjoner og alle fag som er «plassert i bru» – Design, konstruksjon, betong, prefab., armering, EL, belysning, trafikkstyring, drenering, VA, ….
Hvem trenger hvilke data, databestillinger, dataflyt, formater etc.

2.-3.11  Teknologiforum – Norge Digitalt/Kartverket
Norge Digitalt er et samarbeide m over 600 parter, inkl. kommuner, Statsbygg, Forsvarsbygg, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Avinor osv. Dette samarbeidet er forankret i KMD (Kommunal og Moderniseringsdepartementet), og Kartverket har sekretær-rollen.

Teknologiforum er åpent for alle, men har begrenset antall plasser. Jeg deltar i år for 4. gang, og mener det er veldig viktig at BA-Nettverket deltar for å øke forståelsen mellom OGC/SOSI/GML-standardisering, buildingSMART-standardisering og praktisk anvendelse av åpne standarder i bygg- og anleggsprosjekter.
Håper å se noen fra BA-Nettverket på denne konferansen!
Se LINK til program og deltakerliste

Ønsker å få tilsendt «materiale» til video som viser bruk av GML-format i henhold til SOSI Produktspesifikasjon (XSD-skjema) for FKB, Plan eller ledningsdata – eller bruk av GML for NVDB.
Videoen skal bl.a. presenteres på Teknologiforum 2.-3.11 og for KMD – Kommunal og Moderniseringsdepartementet 18. 11. Har pr. nå filmet Forsvarsbyggs innmåling av ledninger i felt, samt eksport/import av GML fra Trimble målebok til Forsvarsbyggs ArcGIS/ArcFM-base. Jeg TROR tilsvarende for Leica målebok også er på vei.
Ønsker spesielt opptak av GML for «ledingsdata», dvs. vann/avløp, el/tele/signal eller olje, gass, fjernvarme.
NB! Kun materiell fra BA-Nettverkets medlemmer og samarbeidspartnere tas med på videoen.
Ring gjerne 90175571 eller send epost eller video-opptak til ihokstad@ba-nettverket.no

 

Del på…