SOSI Landskapsarkitektur – Aktiv januar 2015 – Møte 21. januar.

Kartverket har lagt ut utkast for UML-modell for SOSI Ledning på Sharepoint-området. Sharepoint-området er tilgjengelig for de som har registreret sg som dltakere i prosjektet SOSI Landskapsarkitektur. Kan mulliges også finnes i SOSI Modellregister med eks. Enterprise Architect (?) Kontakt i Kartverket: Magnus Karge. Kontakt for registrering/generell info: ihokstad@ba-nettverket / 90175571

Til informasjon er det innkalt en «engere krets» UML-eksperter i 3 Lync-møter for å diskutere grunnleggende prinsipper for UML-modellen 6. 8. og 13. januar som videre forberedelser til «åpent» SOSI Landskapsarkitektur-møte 21. januar. Program for 21. januar lages like etter 13. januar. Tanken er å ha et avgrenset tema 21. januar, slik at dagen blir et effektivt arbeidsmøte, men foreløpig usikker på hva som blir prioritert den dagen.

Til informasjon har vi fått beskjed om at Stasbygg setter i gang et FoU-prosjekt for Landskapsarkitektur. De har derfor ønsket en forlengelse av SOSI Landskapsarkitektur-prosjektet, men foreløpig hoder vi oss til tidsplanen – Høringsutkast SOSI Landskapsarkitektur klart ca 4. juni 2015.

Del på…