SOSI Landskapsarkitektur – Høringsseminar 17. september kl 09.30 – 15.30(?)

NB! NB! Møtet er AVLYST pga. sykdom!

Sted: NB! Møtet er AVLYST pga. sykdom!

Vi er stolte over å kunne presentere Høringsforslaget for SOSI Landskapsarkitektur den 17. september.SOSI landskapsarkitektu-prosjektet har pågått ca et år, og avspeiler alle objekttyper og egenskaper som Statsbyggs FoU-prosjket her meldt inn samt alle objekttyper og egenskaper som er relevante for Landskapsarkitektur i NVDB og trolig også de som er relevante for Statens vegvesens Hb V770.

Vi feirer med kake! og bildetaking! – Kanskje kommer også pressen?

Link til Påmeldingsskjema  (NB! GRATIS deltakelse!)

Se Hvem som er påmeldt  (Fint hvis alle registrere seg selv)

09.15 – 09.30 Kaffe og småprat

09.30 -10.30 Presentasjon/Gjennomgang SOSI Landksapsarkitektur UML-modell, Hvilke objekttyper og egenskaper er med, Magnus Karge

10.30 – 10.45 Spørsmål og svar

10.45 – 11.00 Pause/kaffepåfyll

11.00 – 11.30 SOSI Landskapsarkitektur-arbeidet sett med «BIM Landskap-prosjektet» sine øyne. BIM Landskap er et FoU-prosjket for statsbygg, som har gått parallelt, og i tett samspill med SOSI Landskapsarkitektur.
Marius Sekse, COWI og Knut Hallgeir Wiik, Bar Bakke Landskapsarkitekter (Ikke bekreftet)

11.30 – 12.00 Gjennomgang av dokumentet «SOSI Landskapsarkitektur 4.5» og rutiner for tilbakemeldinger i høringsperioden.
Magnus Karge, Kartverket

12.00 – 12.45 Lunsj

12.45 – 13.00 Vi feirer med bløtkake!

13.00 – 13.30 Produktspesifikasjon og bestillinger, Veien videre til mål. Inger Hokstad, BA-Nettverket

13.30 – 14.00 Forsøk på reelt eksempel på SOSI/GML Produktspesifikasjoner basert på Hb V770 og Statsbyggs BIM-manual. Inger Hokstad, BA-Nettverket + Erling Onstien/Thor Sigurd Thorsen/Knut Hallgeir Wiik???? (Ikke avklart)

14.00 – 14.30 Hvem kan bidra med hva videre? Oppfordring til Statsbygg om å finansiere en parallell til SOSI/GML til SOSI/IFC basert på samme verktøyet PSTools. Diskusjon, Spørsmål, Svar, Konklusjoner.
Inger Hokstad, BA-Nettverket

14.30 – 15.30 Diskusjon/Forsøk på å lage flere bestillinger av autogenererte produktspesifikasjoner , XSD-skjema, GML-eksemepelfil osv. Inger Hokstad, BA-Nettverket og Tor Kjetil Nilsen, Arkitektum???? (IKKE avklart!)

15.30 SLUTT!