SOSI Landskapsarkitektur – Møte 15. april

SOSI Landskapsarkitektur – 15. april kl 09 – 15.30 (Kaffe og småprat fra kl 08.45)

Sted: Kartverket, Storgata 33, Oslo, 7.etg.

Program: (Kan justeres!)

Link til deltakerliste

08.45 – 09.00 – Kaffe og småprat

09.00 – 09.30 – Presentasjon av Statsbyggs FoU-prosjekt,
Objekttyper og egenskaper for ulike faser, språk mm.
Knut Hallgeir Wiik, bar bakke landskapsarkitekter

09.30 – 09.45 – Spørsmål og svar

09.45 – 10.00 Kaffepåfyll

10.00 – 11.00 – Gjennomgang av status, Hva ligger på Sharepoint, Hva mangler/gjenstår?
Magnus Karge, Kartverket

11.00 – 11.30 – Tanker om beskrivelsestekster inn i SOSI Modellregister eller henvisning til eks. NS3420?
Pål Eskerud, Focus software

11.30 – 12.00 Spørsmål, Svar, diskusjon.
Alle.

12.00 – 12.45 – Lunsj i kantina og kaffepåfyll.

12.45 – 13.45 – Hvem gjør hva videre? – Diskusjon!
Hvilke behov er dekket, Hvilke gjenstår?
Eks. NVDB, Hb V770, Statsbygg, Oslo kommune, andre bestillere?
Alle.

13.45 – 14.00 Kaffepåfyll

14.00 – 15.30 – Praktisk UML-jobbing / Innspill til Magnus.
Alle som ønsker/»Spesielt interesserte»
Vi ønsker spesielt «BIM for Landskap»-prosjektet med her, men også andre.

15.30 Slutt