SOSI Landskapsarkitektur – (NB! Siste) Arbeidsmøte 18. juni kl 08.45 – 15.30

Sted: Kartverket, Storgata 33, Olso
Tid: Kl 08.45 – 15.30

Høringsforslaget for SOSI Landskapsarkitektur skal presenteres 19. september, og «ambisjonsnivået legges i henhold til det vi rekker» innen den tid. I praksis vil det si at vi må spille inn våre behov for objekttyper og egenskapsbetegnelser før sommeren. Vi tar sikte på å gjøre dette i arbeidsmøte hos Kartverket 18. juni.

Vi har reservert «begge» møterommene, og ønsker flest mulig med den dagen. I praksis setter vi vel strek for innspill etter den datoen, så det er fint hvis flest mulig deltar og bidrar den dagen. (Da går rett og slett toget!)

Link til Påmeldingsskjema

Se hvem som er påmeldt

08.45 – 09.00 Kaffe og småprat

09.00 -10.00 Presentasjon/Gjennomgang SOSI Landksapsarkitektur UML-modell, Magnus Karge

10.00 – 10.15 Spørsmål og svar

10.15 – 10.30 Pause/kaffepåfyll

10.30 – 11.30 Hvem må gjøre hva før Høringsforslaget 19. september? Magnus Karge/Alle
Datoer for Lync-møter?

– definisjoner for klasser og attributter (ikke nødvendigvis kodeverdier)
– arbeid med modellen (flere nye elementer, harmonisering med eksisterende elementer)
– standarddokumentet (Orientering og introduksjon, Historikk og status, Omfang, Normative referanser, Definisjoner og forkortelser, Generelt om fagområdet)

11.30 – 12.30 Lunsj

12.30 – 13.30 ??

13.30 – 13.45 Pause/kaffepåfyll

13.45 – 15.30 Supplering av UML-modell/Praktisk UML-jobbing, Magnus Karge/Alle