SOSI Landskapsarkitektur

Du kan registrere deg som medlem i prosjektet SOSI Landskapsarkitektur.
Send melding pr epost til ihokstad@ba-nettverket.no

Link til informasjon på Kartverkets sider.
(Husk å lage link)

Hvis du registrerer deg som medlem i prosjektet får du tilgang til prosjektets Sharepoint-rom, og får innkalling til møter etc. Det  er ikke møteplikt, men en viss interesse forventes. Prosjektet er ikke lønnet, men vi har søkt Kartverket om faglig bistand i prosjektet med varighet 1 år fra oppstart. Prosjektet vil resultere i en koneptuell modell/UML-modell for faget Landskapsarkitektur med XSD-skjema(er) for GML og GML-eksempler. I tillegg vil vi svært gjerne lage tilsvarende for IFC, men her er vi avhengig av finansiering fra noen som er interessert. Denne utvidelsen av prosjektet vil få mye «gratis» fordi en stor del av jobben allerede er gjort i UML-skjemaet.

Kartverkets fagansvarlig er Magnus Karge, og prosjektleder er Inger Hokstad, BA-Nettverket.
Noe informasjon legges på Kartverkets sider og på lukket Sharepoint-område, og noe legges/sendes ut fra BA-Nettverket.

Vi regner med å ha klart et høringsutkast i begynnelsen av juni 2015!

Interesserte bes ta kontakt:
ihokstad@ba-nettverket.no / 90 17 55 71