SOSI Ledning 5.0 – Foreløpig program 27.august 2015

NB! KORREKT/OPPDATERT program på prosjektets Sharepoint-rom. Send melding hvis du ønsker å delta.

Møte SOSI Ledning 5.0

Tema: SOSI Ledning 5.0, Oppstartmøte
Dato: 27. August, 2015
Tid: 09.00 – 15.30 NB! Kaffe og småprat fra kl 0845
Sted: Kartverket Oslo, Storgata 33, 7. etg.

Kontaktinfo:
SOSI-ekspert: Nils Egil Søvde, Kartverket (32 11 83 37, Nils.Egil.Sovde@kartverket.no
Prosjektleder: Inger Hokstad BA-Nettverket (90 17 55 71, ihokstad@ba-nettverket.no)

 

0900 – 0930 Velkommen/Innledning – Kort om forrige runde SOSI Ledning 4.5. Inger Hokstad og Nils Egil Søvde

0930 – 0945 Presentasjonsrunde rundt bordet

0945 – 0950 Forslag til eventuelt

0950 – 1030 Generell informasjon om prosedyren rundt standardiseringsarbeidet og utarbeidelse av produktspesifikasjoner v. Gerd/Nils

 • Administrativ/organisering av prosjektet SOSI Ledning 5.0
 • Føringer fra KMD
 • Hvem deltar i arbeidet: (http://www.kartverket.no/Standarder/Vil-du-vare-med-a-pavirke/)
  Prosjektleder (Inger Hokstad, BA-Nettverket)
 • Modelleringsekspert, Kartverket (Nils Egil Søvde)
 • Prosjektgruppen
 • Status SOSI 5.0
 • Ambisjoner, Innmeldte behov, Tidsplan
 • Prosjektrom, ansvarsfordeling, forslag til møteplan (fysiske møter og Lync-møter) høst 2015
 • Prosedyre for innmelding av behov
 •  Gjennomgang av innmeldte behov

1030 – 1045 Pause/Kaffe

1045 – 1115 Kort gjennomgang SOSI-metoden, Nils Egil Søvde

 • UML-modellering av SOSI Ledning som del av SOSI Modellregister
 • SOSI Ledning Standard-dokument
 • SOSI Ledning Produktspesifikasjoner
 • XSD-skjema for GML
 • GML eksempelfil(er) med mer.

1115 – 1130 Status implementering av SOSI Ledning 4.5 i E-verksgruppa Hedmark/Oppland, Geir Myhr Øyen, Kartverket

11.30 – 1215 LUNSJ

1215 – 1230 Kaffepåfyll og småprat

1230 – 1300 Status SOSI Ledning 4.5 og forslag til videre arbeid i SOSI Ledning 5.0, Erling Onstein, Arkitektum/HiG og Kartverkets ekspert i SOSI Ledning 4.5.

 • 3D
 • Manglende fagområder
 • Omstrukturering
 • Definisjoner/illustrasjoner
 • Kodelister mm.

1300 – 1315 Spørsmål og svar

1315 – 1330 Status i prosjektet ”Effektivisering og forbedring av ledningsinformasjon”, Inger Hokstad, BA-Nettverket

Parter i prosjektet:

 • SVV
 • JBV
 • VAV
 • Avinor
 • FB
 • KV
 • Arkitektum
 • BA-Nettverket

1330 – 1400 Nytt i SOSI 5.0 generelt, 3D, dynamiske kodelister, harmonisering mot INSPIRE med mer. Kent Johnsrud, Kartverket

1400 – 1415 Spørsmål og svar

1415 – 1430 Kaffepåfyll

1430 -1500 Status/behov/kommentarer fra delområdene

 1. EL-nettverk
 2. VA-nettverk
 3. TeleSignal
 4. Fjernvarme
 5. OljeGass
 6. Søppelsug
 7. Samferdsel (Veg, Jernbane)
 8. Annet

1500 -1530 Eventuelt/Diskusjon/Konklusjoner

Slutt 1530