SOSI Ledning 5.0 – Oppstartsmøte 27. august – Påmelding/Program

SE Påmeldingsskjema Oppstartsmøte SOSI Ledning 5.0 27.august 2015

SE Påmedlinger

SE UTKAST til program (Vil bli oppdatert/korrigert)
http://www.ba-nettverket.no/sosi-ledning-5-0-forelopig-program-27-august-2015/

 

Send epost hvis du ønsker å delta i arbeidsgruppen SOSI Ledning 5.0, eller har innspill, gjerne til begge epost-adressene nedenfor:

Inger Hokstad – ihokstad@ba-nettverket.no
Nils Egil Søvde – Nils.Egil.Sovde@kartverket.no

RASK PÅMELDING! (LINK øverst)

VELKOMMEN! (Kan bli plassbegrensning 27. august)

 

Ring gjerne

90175571

Del på…