SOSI Vegkropp – Høring og informasjonsmøte

https://www.veier24.no/artikler/apne-standarder-na-er-sosi-vegkropp-pa-horing/510107

Det blir informasjonsmøte på Teams i regi av Kartverket 28. mai.
Høringsfristen er 20. mai, så da rekker vi å få et inntrykk av kommentarene som er kommet inn før informasjonsmøtet 28. mai.

Åpne standarder: Nå er SOSI Vegkropp på høring!

Send epost til
ihokstad@ihokstad.no eller
jostein.amlien@kartverket.no
hvis du vil være med. 🙂

Følg BA-Nettverket på Facebook

Følg BA-Nettverket på Linkedin

Del på…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin