SOSI/GML/XSD

SOSI – Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon.

Kartverket har ansvar for standardisering av stedfestet informajson i henhold til Stortingsmelding nr? fra 19??. Dette har sikret kontinuitet i arbeidet gjennom mer enn 20 år, og medført at Kartverket i dag sitter med en kompetanse på internasjonalt standardiseringsarbeide som vi neppe ser maken til i andre land.

Det er uendelig mye informasjon lagt ut på Kartverkets egne sider, men noen kortfattede punkter her:

SOSI Modellregister – Summen av SOSI del 1, SOSI del 2 og SOSI del3. (Mer info på Kartverkets egne sider)

  • SOSI del 1 – Rammeverk for SOSI generell objektkatalog, metadata, kataloginformasjon, indirekte referanser m.m.
  • SOSI del 2 – Generelt objektregister – Spesifiserer objekttyper med tilhørende egenskaper og assosiasjoner i form av UML-modeller, tekstlige beskrivelse og representasjonsformat (SOSI «prikk» eller GML) for en lang rekke fagområder.
  • SOSI del3 – SOSI Produktspesifikasjoner for dataleveranser til ulike formål.

SOSI/GML-Metoden – Kortfattet/Forkortet
NB! For SOSI-«prikkformat» fins en tilsvarende metode, men beskrives ikke her.

  • Konseptuell modell for spesifikt fagområde – UML-modell (Per nå benyttes Enterprise Architect med en del spesialprogrammerte tilpassede funksjoner)
  • Produktspesifikasjon/Utplukk fra UML-modeller inkl. SOSI generell del, for spesielt formål – eks. dataleveranse til FKB, DOK, NVDB, Innmåling av ECOM til Avinor
  • Generere XSD-skjema for GML-format
  • Lage GML eksempeldata

BA-Nettverket deltar aktivt i SOSI/GML Ledning og SOSI/GML Landskapsarkitektur, som begge er på BIM-nivå. BA-Nettverket har som ambisjon å viske ut «grensen» mellom BIM og GIS, og «grensen» mellom IFC og GML.

BA-Nettverket deltar aktivt i følgende SOSI fagområder:

SOSI Landskapsarkitektur

SOSI Ledning