Starten på 2022

BA-Nettverket starter 2022 med å revitalisere BA-Nettverket, parallelt med at vi fortsetter eller setter i gang aktiviteter vi allerede har innspill om.

Nettverkstreff/NVDB-treff 20. januar.
Se Program med påmeldingsskjema.
HUSK prisstigning fra 11. januar.

Høring «NY V770» – NB!
Denne prosessen vil være åpen kun for BA-Nettverkets medlemmer eller samarbeidspartnere.
Ta kontakt hvis du er interessert.

Tunnel?
Ta kontakt hvis du er interessert.

IFC, GML eller begge deler i samferdselsprosjekter?
Ta kontakt hvis du er interessert.

Del på…