Tema 2. november kl 14 – 16: Vegdirektoratets standardiseringsprosjekt Brukonstruksjoner.

Øystein Ulvestad, Sweco, er innleid prosjektleder for dette arbeidet.

Link til program

Dette skriver Øystein Ulvestad selv:

Bransjen har lenge sett behovet for å enes om standardiserte måter å utforme modellbaserte leveranser (BIM-modeller) for konstruksjoner i samferdselsprosjekter. Ved å standardisere BIM-modellene ser man for seg at ressursbehovet reduseres ved produksjon av modellene, produksjon fra modellene og forvaltning av modellene. Metodikk vil enklere kunne gjenbrukes og behovet for opplæring i alle ledd vil minske. Antall misforståelser og feiltolkning av informasjon vil også med stor sannsynlighet minske. 

Statens vegvesen utarbeider derfor en behovsanalyse og en tiltaksplan for standardisering av modellbaserte leveranser (BIM-modeller) for konstruksjoner i samferdselsprosjekter. Hensikten er å belyse behov og mulige tiltak for videre utvikling av modellbaserte prosjekter. Dette vil danne grunnlag for videre satsningen på området. 

❶ Dagens modellbaserte leveranser (BIM-modeller) for konstruksjoner i samferdselsprosjekter er først og fremst tilpasset teknisk godkjenning. Hvordan kan modeller og metodikk forbedres og standardiseres for å løfte bransjen?

Med vennlig hilsen Øystein Ulvestad
BIM-Developer Sweco Norge AS | Oslo Mobil +47 41351581
oystein.ulvestad@sweco.no
www.sweco.no

Del på…