Tema-foldere

BA-Nettverket har fokus på godt samspill mellom fag og faser med felles 3D-modeller/BIM som samarbeidsplattform. Vi har laget noen tema-foldere med illustrasjoner fra prosjekter hvor dette er sentralt.

Vi lager gjerne flere. Send gjerne forslag og illustrasjoner og noen setninger om relevante utfordinger som passer.

Oversikt over temabrosjyrene her.