Tema-foldere

BA-Nettverket har fokus på godt samspill mellom fag og faser med felles 3D-modeller/BIM som samarbeidsplattform. Vi har laget noen tema-foldere med illustrasjoner fra prosjekter hvor dette er sentralt.

Vi lager gjerne flere. Send gjerne forslag og illustrasjoner og noen setninger om relevante utfordinger som passer.

Be gjerne om å få tilsendt temafolderene på papir!

De fleste er laget i 2014, og ting har skjedd siden den gang.
Tar gjerne imot innspill/ønsker/illustrasjoner til oppdaterte og nye temafoldere.

E-post: ihokstad@ba-nettverket.no

Tel: 90175571