Test på GML til NVDB? Case Skiltpunkt med vikepliktskilt eller fartsgrenseskilt 110 km/t.

Hvem kan fortelle meg hvordan det er vanlig å lage/levere fra seg en skiltplan, eller en skilt og oppmerkingsplan – eller hva det er vanlig å motta for å bygge etter? Vi starter enkelt med skiltpunkt og skiltplate vikeplikt og 110 km/t. Samme som  i case 29. oktober. Jeg TROR jeg vet, men ønsker å vite, ikke gjette.

Er det noen som har lyst til å prøve I TILLEGG (til DWG) å levere GML-filer i henhold til XSD-skjema for GML-format? Gjerne også IFC…

Da kunne entreprenør slippe å skrive inn samme informasjon om igjen som rådgiver har lagt inn før…

Da med bruk av objekttyper og egenskaper i henhold til NVDBs Datakatalog… Dette er dataflyt – mellom ulike aktører/faser…

Ring gjerne for å drodle litt. 🙂

Eller be om link til xsd-skjema…

Fortell meg også gjerne om dette er interessant eller om dataflyten er løst på annen måte. 😊

Inger
90175571

Del på…