Fordeler GML framfor SOSI prikk-formatet?

BA-Nettverket har ny løsning for nettsted, og dette er en første test for Nyhetsbrev.

Send en epost til ihokstad@ba-nettverket.no hvis du IKKE lenger ønsker å motta epost fra BA-Nettverket.

BA-Nettverket ønsker å lage en oversikt som viser fordeler/ulemper med ulike formater, og ønsker å spre kunnskap, men også en meningsutveksling om temaet. Kommenter gjerne pr epost til ihokstad@ba-nettverket.no eller på annen måte.

Fordeler med GML-format framfor SOSI prikkformat?

Forfattet av Inger Hokstad, 29.11.2018

Lurer på om Overgang fra SOSI prikkformat til SOSI-GML-format gir noen flere muligheter eller om det heller er noen ulemper. Lurer videre på å sammenlikne med andre formater, eks. IFC, men starter med sammenlikning SOSI prikk-format og GML , eller egentlig fordeler med GML framfor SOSI prikk-formatet.

 

Selv ser jeg følgende muligheter med GML framfor Prikk:

 1. Støtter SOSI-strategien
 2. Støtter Ny nasjonal geodatastrategi 2018
 3. Internasjonalt GML åpner for bruk worldwide, internasjonalt marked og internasjonale programvareleverandører
 4. Omforente og standardiserte objektbetegnelser og egenskapsbetegnelser som er forståelige både for maskiner og mennesker
 5. Åpner for økt konkurranse og økt anvendelse (flere kan levere/bruke)
 6. Flere hjelpeverktøy internasjonalt
 7. Kan benytte flere geometrier, inkl. 3DSolids
 8. Kan direkte gjenbruke eks. internasjonal OGC, bSI, eks. InfraGML for Alignment mm
 9. Kan arve geometri, eks. kabel kan arve geometri fra trekkerør
 10. Nærmere IFC
 11. BIM-nivå (BygningsInformasjonsModeller)
 12. Løfter og moderniserer SOSI
 13. Tidsriktig, kraftig økt fokus på objekt-informasjon og relasjoner
 14. Øker status i kart, geomatikk, samferdsel- og infrastrukturbransjene
 15. Morsommere å jobbe, mindre dataplunder og datatriksing
 16. Mer fokus på 3D
 17. Gjør geomatikk- og samferdsel- og infrastrukturbransjene mer attraktiv
 18. Gjør anleggsbransjen mer attraktiv
 19. Øker gjenbruk av data framfor etablering av data om og om igjen, eks. landmåler får økt kontrollfunksjon framfor nyregistrering av objektinformasjon som de føler seg usikre på
 20. Bedre dataflyt/Mindre tap av data i overganger mellom programvare og faser
 21. Favoriserer ingen leverandører
 22. Moderniserer og digitaliserer Norge
 23. Nærmere WFS og SFKB (Web Feature Services og Sentral Felles Kartdatabase)
 24. Nærmere AR (Augmented Reality)
 25. Unødvendig å videreutvikle SOSI prikk-format etter «eksplosivt» økt fokus på objekt-informasjon/egenskaper
 26. Unødvendig å videreutvikle SOSI prikk-format for NYE «BIM-fagområder» i SOSI modellregister, eks. for å håndtere 3D-Solid-geometri, Prosesskoder, NS-koder, Varedatabase-koder, RFID-koder, Strekkoder (GTIN), CO2, Miljøstoffer, mm.
 27. Softwareutviklere slipper å implementere særnorskt og fattigere format
 28. Enklere å bevare kompleksiteten i modellene (relasjoner)
 29. Forenkler dataleveranser til NVDB, FKB, Arealplaner/Reguleringsplaner mm

Del gjerne – Og kommenter…

Del på…