Travel og spennende høst!

BA-Nettverket har laget en 8 minutters film som viser hvordan Norconsult, Isachsen og Bane NOR jobber med dataflyt i prosjektet utbygging drammen – Kobbervikdalen. Legges på BA-Nettverkets YouTube-kanal så snart vi har godkjenning…

Her er det mye fokus på IFC… Er det godt nok, eller mangler vi fortsatt noe? Hva gjør vi med SOSI og GML? Bør SOSI også kunne representeres med IFC-format?

Fokus for BA-Nettverket i høst vil være på å spesifisere krav til innhold i dataleveranser i norske samferdselsprosjekter. Gjeldene for Norge er at vi skal levere data blant annet til FKB, DOK, NVDB og Banedata. Snart kommer også myndighetskrav om å dokumentere kabler, rør og andre installasjoner i bakken – med GML som format. Er dette «riktig»?

BA-Nettverket, Kartverket og byggherrene Statens vegvesen, Nye Veier og Bane NOR har et samarbeidsprosjekt hvor vi benytter SOSI med GML-format som metode.

Bli med på Nettverkstreffet 5. september for å bli oppdatert. Lurt å følge med nå. Rådgiver og entreprenør vil komme til å få krav om helt andre og mye mer detaljerte dataleveranser framover!
NB! KMD er «ute» fra programmet, men mye annet spennende er kommet inn! 🙂

Kanskje er også veien mellom IFC og GML kortere enn vi tror?

Se www.ba-nettverket.no for mer informasjon!

Ps. BA-Nettverket lager gjerne flere filmer….
Vi blir stadig bedre! 🙂Del på…