Laster Treff

« All Treff

  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Digitalt Nettverkstreff 12.2.2021, NY Ledningsregistreringsforskrift pr 28.12.2020

12 februar, 2021 @ 13:00 - 15:30

NY Ledningsregistreringsforskrift pr 28.12.2020, 

Dato: 12. februar 2021
Tid: 13.00 – 15.30

Sted: Teams-møte

Klikk her for å se opptak fra møtet

Program: (Kan bli justert)
13.00-13.05
Velkommen! Inger Hokstad, Inger Hokstad AS/BA-Nettverket

13.05-13.30 Den NYE Ledningsregistreringsforskriften
Se PPT
Magnar Danielsen/Dag Høgvard, Kommunal og moderniseringsdepartementet (fra 0:08)

13.30-13.45 Spørsmål og svar

13.45-14.15 Spesifikasjon av hvilke data som skal leveres og hvordan.
Se PPT
Geir Myhr Øien, Kartverket (fra 42:29)

14.15-14.30 Innmåling, dokumentasjon og utlevering av informasjon iflg. den nye forskriften.
Se PPT
Åsmund Kjenstad Hansen, Geomatikk AS (fra 1:11:31)

14.30-14.45 Spørsmål og svar

14.45-15.00 Samhandling er vinn vinn, alt under bakken skal være «synlig».
Se PPT
Tone Søfting, Rejlers (fra 1:30:04)

15.00-15.15 Demo i bruk av QGIS med Geir Myhr Øien, Kartverket (fra 1:42:37)

15.15-15.30 AR (Augmented Reality) brukt på ledningsinformasjon.
Se PPT 
Anders Høie, Trimble Solutions Sandvika (fra 1:58:37)

Se også filmen vi har laget sammen med Anders i Sandvika.

Pris:
Kr. 500,-  + mva. for medlemmer i BA-Nettverket og 
kommuner.
Gratis for samarbeidspartnere (Kartverket, Statens vegvesen, Nye Veier og bane NOR)
Kr. 2000,- + mva. for ikke medlemmer.
Ta eventuelt kontakt for spesialpris/introduksjonspris. 

Se hvem som er medlem.

 

Denne NYE Ledningsregistreringsforskriften stiller krav til

  • hvilken informasjon som skal kunne leveres
  • hvem som skal kunne levere
  • tidsfrister og
  • hvordan denne informasjonen skal kunne leveres.

Forskriften gjelder i hovedsak fra 1.7.2021, noe fra 1.1.2022.

Noen linker:

Se lenker med ENKLE test-eksempler nederst i denne artikkelen.
https://kartverket.no/geodataarbeid/standardisering/sosi-standarder2/standarder-geografisk-informasjon/stedfesting-av-ledninger-i-grunnen

Selve Ledningsregistreringsforskriften (På Lovdata, datert 28.12.2020):
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-12-18-2986

Informasjon om Ledningsregistreringsforskriften på regjeringen.no, datert 29.12.2020:
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan–og-bygningsloven/plan/iverksetting-av-pbl.-2-3-og-fastsetting-av-ledningsregistreringsforskriften/id2815243/

 

 

 

Detaljer

Dato:
12 februar, 2021
Tid
13:00 - 15:30

Arrangør

BA-Nettverket
Telefon:
901 75 571
Epost:
ihokstad@ba-nettverket.no
Hjemmeside:
www.ba-nettverket.no
Skriv ut