Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

Fysisk Tunnel-treff 7. mai 2024

mai 7 @ 08:00 - 20:00

Dato: 7. mai 2024
Tid: 08.30 – 20.00 (ca.) Faglig start kl 09.00
Sted: Nationaltheatret Konferansesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo

Foto: Furset Kantine

Bli med når «de beste av de beste» deler sine erfaringer og tanker
om prosjektering, driving  og bygging av tunnel.

Vi samler rådgivere, entreprenører, byggherrer og leverandører i samme fysiske rom
for å lære av hverandre, forstå hverandre og bli kjent på tvers av fag og roller.

Priser:
Medlemspris: 2850,- + mva. ved påmelding INNEN 25. april

Tillegg for IKKE-medlemmer Kr 1400,- + mva.
Tillegg for sen påmelding Kr 800,- + mva. etter 25. april

Pris for middag kommer i tillegg!

Påmelding
Se hvem som er påmeldt. (Oppdateres manuelt.)

08:30-09:00 Kaffe og småprat med enkel pausebuffet

09:00-09:10 Velkommen!
Inger Hokstad, BA-Nettverket

Foto: Eline Hokstad Dahl

09:10-09:50 Bergåstunnelen – Del av NY E6 Svenningelv–Lien i Nordland
Modellen som beslutningsgrunnlag og bruk av modellen i produksjon
.
Vi får høre om prosjektet både fra byggherre, prosjekterende og entreprenør.
Ca 600 meter inn i fjellet kom vi inn i en løsmassesone.
Hvordan løses dette i prosjektet?
Se film på Youtube
Stian Pedersen Rystad , Statens vegvesen 
Ola Storm Myrmæl, Aas-Jakobsen og Helle Ragnete Nilsen/Dirk Niemann, LNS

09:50-10:00 Spørsmål og svar

10:00-10:30 Hvilke tunnel-data og andre data trenger byggherrer egentlig og hvorfor?
Nye Veiers databehov og nytte sett fra byggherres ståsted.
Vi får innblikk i Nye Veiers bruk av

 • Informasjonsforvaltning – Mer enn BIM?
 • Klassifikasjon – en fellesnevner på tvers av system?
 • Praktisk dataflyt mellom utbygging og drift
 • Bruk av som-bygget-data i drift- og vedlikeholdsfasen
 • Å jobbe datadrevet, hvordan øke nytten av data
 • Hvor er Nye Veier i dag og hvor skal vi?
 • Skal vi komme noen vei – må vi gjøre det sammen

Emil Hagen, Nye Veier

10:30-10:40 Spørsmål og svar

10:40-10:50 Pause

11:30-11:50 Fornebubanen – Hvilke data ønsker entreprenør for tunnel-driving og bygging, og hvorfor?
Fornebubanen prosjekteres av Prosjektgruppen Fornebubanen, PGF (Multiconsult og Cowi), og bygges av flere entreprenører i ulike entrepriser.
Hvordan prosjekteres tunneler for å ivareta byggherrekrav, tverrfaglig koordinering i prosjekteringsfasen og leveranser til entreprenør.

 • Hvilke krav har byggherre til som bygget og FDV for tuneller?
 • Hva har prosjekterende og entreprenør lært av hverandre?
 • Hvilke tilpasninger av arbeidsunderlaget er blitt gjort?
 • Hvilke objekttyper benyttes, hvilke egenskaper og hvilken geometri?

Fredrik Kjelman, Multiconsult og Ole Alexander Vanebo, Implenia.

11:50-12:00 Spørsmål/Svar

12:00-12:20 E18 Rugtvedt-Langangen – «Ny standard for tunnelmåling» (IKKE endelig avklart!)
Amberg Tunnel og Amberg Navigator brukt til bygging og dokumentasjon.
Målet var ikke bare å tilfredsstille, men også «overgå» tekniske krav, men også å spare kostnader og personell.
Joel Biederman, Amberg

12:20-12:30 Spørsmål/Svar

12:30 – 13:30 Lunsjbuffet

13:30-13:50 Bever Mapping. Fra A3 til 3D
Tanker om hvilke data fra tunneldriving som bør forvaltes for ettertiden.

Silje Hagen, Bever Control

13:50-14:00 Spørsmål/Svar

14:00-14:15 Innledning til gruppearbeider
Noen har forberedt seg, og noen vil gå fra gruppe til gruppe

14:15-15:15 Gruppearbeid med kaffe med enkel pausebuffet
Vi fordeler i grupper på forhånd. Gi beskjed hvis du har spesielt ønske.
Temaene nedenfor er ikke hogd i stein, og ingen rekker alle.
Velg tema som er mest interessant.

Tema 1:
Hvilke prosjekterte data trenger entreprenør for driving og bygging av tunnel?

 • Hvilke objekttypebetegnelser benyttes og hvilke egenskapsbetegnelser benyttes?
  Spesifiser for ulike formål.

Tema 2:
 Kan tunnelriggen gi data som automatisk genererer mengder, og gir input til dokumentasjon av sikring?

 • Eksempelvis blir det loggført boring av hull for sikringsbolt, men kunne dataene også inneholde type bolt som blir satt i hullet?
 • Montering av buer, skanning før, etter armering og til slutt ferdig sprøytet bue?

Tema 3:
Dokumentasjon av geologi og sikring:

 • Eks. Geologi-rapporter, Scannedata, Bilder, MWD-data og boltedata.
 • Scannedata – Lag/Diskuter ordlyd for byggherrekrav.
 • Kan skanning med tilstrekkelig lys og farger gi grunnlag for geologisk kartlegging?
 • Scannedata «kontra» bilder. Differensiering med tanke på Krav/Kost/Nytte (Fornuftig nivå)
 • MWD-data – Lag forslag til Fornuftig tekst/ordlyd for byggherrekrav.
 • Boltedata – Lag forslag til fornuftig ordlyd for krav til dokumentasjon.
 • Hva er nyttige data for byggherre/tunneleier?

Tema 4:
Hva er nyttige data for entreprenør?

 • Hvilke data får entreprenør fra prosjekterende og hvordan fås de?
 • Hva er bra og hva bør forbedres?
 • Lag ordlyd for entreprenørbehov /entreprenørkrav til prosjektert modell.
 • Lag ordlyd for byggherrekrav til som bygget-modell/BIM

Tema 5:
Er det fornuftig å samle tunneldata fra nybygde tunneler i felles tunneldatabase?

 • Hvilke data bør forvaltes for dokumentasjon ved en hendelse, eks. ras?
 • Eller for gjenfinning om 3, 30 og 100 år, eks. videre utbygging?
 • Hvem bør ha ansvar?

Tema 6:
Litt av hvert

 • Hvilke ord er kjent: NVDB, Geonorge, GML, IFC, NOBB, EPD, GUDB, Geosuite, NADAG, M-files, Prosjektweb, MWD, …
 • Lag ordlyd for byggherrekrav til som bygget-modell/BIM
 • Er det interesse for å kunne levere NVDB-data på IFC eller GML-format?
 • Hvilke NVDB-data bør leveres fra prosjekterende? Velg 1-3 aktuelle tema eller objekttyper.
 • Hvilke dataformater bruker vi for hva, og hvilke ønsker vi?
 • Er det behov for mer opplæring/veiledning?
 • Hva synes DU er interessant å diskutere i gruppe?
 • Ønsker for BA-Nettverket videre?
  Endre organisasjonsform til forening ala buildingSMART?
  BuildingSMART overtar med eller uten meg?
 • Påstand: Elektro henger fortsatt etter på modell, hvordan kan elektro integreres i større grad, – eller er påstanden feil?

15:15-16:00 Presentasjoner av gruppearbeidene
Gruppe 1: NN (10 min)
Gruppe 2: NN (10 min)
Gruppe 3: NN (10 min)
Gruppe 4: NN (10 min)

16:00-16:30 Konklusjoner?/Hva videre?

17:00-20:00 Middag og småprat ??? (NB! Kommer som tillegg i pris!)

Her kan du ta en titt på en artikkel og noen presentasjoner fra 2023
som omhandler tunneldata: 

Artikkel av Morten Iversen, Webtekst her:
«Er manglende krav til lagring av data «verdensmesteren i tunnel verdig?

Opptak presentasjon av Bever Mapping
Silje Hagen, Bever Control

Opptak Novapoint Tunnel, Novapoint tunneldatabase og manglende data
Jan Erik Hoel, Trimble Solution Sandvika

Opptak presentasjon av GUDB, Statens vegvesens database for grunnundersøkelser.
Øyvind Scheie Hellum, Statens vegvesen (Troms)

Opptak presentasjon av NADAG, Nasjonal database for grunnundersøkelser
Inger-Lise Solberg, NGU og Bobo Nordahl, NGU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljer

Dato:
mai 7
Tid
08:00 - 20:00