Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Informasjonsflyt til NVDB og FKB – Case3: Vegbelysning, Rekkverk, Drenering mm.

20 januar, 2022 @ 12:00 - 14:00

NY dato, 20. januar, med forbedret program! Ting skjer! 🙂

Case 3: Dypdykk i dataleveranser til NVDB, inkl. dataflyt fra prosjektering.
Denne gangen blir det hovedfokus på vegutstyr som veglys, rekkverk og drenering og skilt.

SOSI prikkformatet tilfredsstiller ikke lenger forventninger til rike dataleveranser, eks. volumgeometri og assosiasjoner.
De 2 åpne formatene som er nærmest til å overta er GML og IFC.
Ferdige oppskrifter finnes for GML, men ikke foreløpig for IFC.
Bli aktivt med i tanke- og meningsutveksling for å gjøre bedre dataleveranser enklere og morsommere.
Forvent at informasjonen kan registreres av den med rett kunnskap.
Vil i praksis bety av den som prosjekterer hvert enkelt fag, som skilt, oppmerking, belysning/elektro, rekkverk, drenering.

Dato: 20. 01. 2021
Tid: 12.00 – 14.00 (14.30)

Sted: Teams-møte

Priser: Se nederst.

12.00 – 12.05 Velkommen/Intro
Inger Hokstad, BA-Nettverket

12.05 – 12.25 Videre innblikk i aktuelt vegprosjekt E6 Arnkvern-Moelv. Dypdykk i fagomrĂĄdene  Vegbelysning, Rekkverk og Drenering.
Hvordan leveres disse dataene til NVDB, og hvordan har dataflyten vært fra prosjekterende til ferdig bygget veg?
Kunne/Burde NVDB-objektene vært skapt i prosjekteringsfasen?


Andre Elvebakken Løvås, Veidekke Entreprenør

12.25 – 12.35 SpørsmĂĄl/Svar

12.35 – 12.50 Første live visning av GML-import i Datafangst.
Strategi ang. SOSI-GML i NVDB? (Fortsettes i «Nachspiel/Idemyldring/Diskusjon».)
Kun Proof of concept og kun i utviklingsversjon av Datafangst.
Se PPT
Jan Kristian Jensen og Torbjørn Gjendem, Statens vegvesen

12.50 – 13.00 SpørsmĂĄl/Svar

13.00 – 13.20 Storskala objektregistrering til Nasjonal Vegdatabank
Ved bruk av avanserte sensorer kan Terratec kartlegge alle objekttyper langs vegnettet.
Disse kan videre forvaltes i Terratecs løsning Mapspace eller brukes i prosjektering.

Kim Willem van Woensel, Terratec

13.20 – 13.30 SpørsmĂĄl/Svar

13.30 – 13.50 Arbeidsflyt under prosjektframdrift – Direkte oppdatering av skilt fra Quadri til NVDB.
Det er nĂĄ utviklet funksjonalitet i Quadri for ĂĄ skrive data direkte til NVDB APIet.
Dette gjør det bl.a. mulig å legge inn en del data i NVDB allerede under prosjektering.
Denne nye funksjonaliteten vil bli demonstrert med fokus pĂĄ skilt-data.
Eivind Stalheim, Trimble Solution, Sandvika

13.50 – 14.00 SpørsmĂĄl/Svar

14.00 – 14.30 «Nachspiel/Idèmyldring/Diskusjon»
Innspill ang. Revitalisering av BA-Nettverket?
Hvor trykker skoen ang. NVDB?
Hvorfor SOSI-GML? Hvorfor ikke IFC?
Hva sier den kommende hĂĄndboka, Ny V770, om data-format?
Er IFC interessant format eller ikke, i tillegg til SOSI-GML?
Hva ønskes fra BA-Nettverket videre ang. NVDB?
Hva ønskes ang. høringsprosess «NY V770»?

Send gjerne forslag pr epost eller inviter til et formøte. 🙂
Inger Hokstad, Inger Hokstad AS/BA-Nettverket

Utgår/Flyttes til et eget møte:
Kort innblikk i NOBB-databasen/NRF-databasen angĂĄende vareinformasjon, FDV-informasjon etc.
Muligheter/Nytte i NVDB? Eksempel: NOBB/NRF-nr med videre link til monteringsanvisning, FDV-informasjon etc.
Terje Røising, Norsk Byggtjeneste og NN, Statens vegvesen

 

Priser:

NB! Kr 500 i TILLEGG ved sen pĂĄmelding, dvs. etter 10.01.2022.

Kr 300,- + mva. for medlemmer i BA-Nettverket og samarbeidspartnere
(Statens vegvesen, Nye Veier, Bane NOR og Kartverket)
GRATIS for studenter/undervisningsinstitusjoner
Kr 500,- + mva. for  kommuner og fylkeskommuner
Kr 500,- + mva. for ikke-medlemmer < 30 ansatte
Kr 1500,- + mva. for ikke-medlemmer > 30 ansatte
 

Ring eventuelt for spesiell avtale/introduksjonspris. 90175571

NB! Det forventes at etter 3 gangers deltakelse fra samme firma/etat tegnes det medlemskap i BA-Nettverket.
Det forventes ogsĂĄ at utmeldte medlemmer melder seg inn igjen for ĂĄ delta.

Se hvem som er medlem i BA-Nettverket.

Ta gjerne kontakt for medlemskap.

Detaljer

Dato:
20 januar, 2022
Tid
12:00 - 14:00