Laster Treff

« All Treff

Nettverkstreff 10. november 2022, Tunnel – Prosjektering, bygging, dokumentasjon

november 10 @ 09:00 - 16:00

Sted: Telegrafen Oslo

Tid: 09:00-16:00

Priser: Kommer

NB! Dette er KUN et UTKAST til program.
Navn eller ordlyd i programmet er IKKE avklart pr 23.8.2022.
Det er kommet inn flere forslag enn de som er tatt med her,
så vi tenker å følge opp med flere fysiske tunnel-treff eller Teams-treff. 🙂

Alle «halvtimer» er tenkt som 20 min presentasjon og 10 min spørsmål/svar.

Påmelding

09:00-09:15
Velkommen!
Inger Hokstad, BA-Nettverket/Inger Hokstad AS

09:15-10:30 (NB! FORELØPIG tekst!)
Vi får innblikk i hvordan det jobbes for å sprenge og bygge tunnel.
Hvordan jobbes det? Driftssyklus?
Vi får se bilder som gir oss et inntrykk fra geomatikk-siden. 😊
Hvilke maskiner og hva slags utstyr og progamvare benyttes av entreprenør?
Hva er datagrunnlaget og hva skal dokumenteres?
Eksempler på ulike kontraktskrav og prosjekteksempler.
Ulike krav og utfordringer mhp. dokumentasjonskrav og toleransekrav.
Koster noe mer enn det smaker?

  • Fornebubanen
  • Drammen – Kobbervikdalen
  • Nykirke-Barkåker
  • Bybanen??? – Maria? Kanskje du har SVV- eller NV-prosjekt også?

Vi må vel få inn noen Nye Veier eller SVV prosjekt også, de over er vel bare Bane NOR???
Hvem kan vise bitte litt fra SVV/NV-prosjekt?

Ole Alexander Vanebo, Implenia, Fornebubanen
Bernt Olav Berger , Veidekke
Dirk Niemann, LNS
Maria Kristine Melfald, NCC

 

Tanker og erfaringer fra byggherrer 
Trond Arve Haakonsen/Asbjørn Eilefsen, Statens vegvesen (OK?)
Andre?

10:30-10:45
Pause

10:45-11:30
«The scanner battle»
Laserscanning og fotografering benyttes for eksempel for dokumentasjon av hhv.

  • Råfjell
  • Sprøyting
  • Knølkontroll

3  leverandører viser sine skanner-løsninger mhp. punkttetthet, formater, ID, lokasjon.
Erik Karlsen/Magnus Bratvold, Norgeodesi (eller Dirk Niemann, LNS) (IKKE avklart!)
Andreas Torsvik og NN, Leica Geosystems (OK?)
Emil Festin og NN Bever Control (IKKE avklart!)

11:30-12:15
Lunsj

12:15-12:45
Bever Controls løsning for maskinstyring i tunnel

 

 

 

 

Foto: Statens vegvesen, Rogfast

Kort om borerigg og bolterigg – Hvordan ser de ut, og hvordan fungere de?

Hvilke data er nyttige å få fra prosjekterende, og hvilke data bør lages i byggefasen?
Og Hva bør den nye håndboka R000 kreve?

Eksempel parametrisk veglinje, parametrisk tunneltverrsnitt, borplan, sikringsbolter og tekniske bolter.

Muligheter og begrensninger med hhv. IFC, XML og IREDES
Emil Festin/Thorvald Wetlesen, Bever Control (Ordlyd IKKE avklart!)

12:45-13:15
Novapoint Tunnel

 

 

 

 

 

Illustrasjon: Trimble/Novapoint

Modellering av selve fjelltunnelen, inkludert bl.a. innerprofil, såle, nisjer og tverrslag.
Hvordan samvirker Novapoint tunnel med andre programvaresystemer?
Jan Erik Hoel, Trimble Solutions Sandvika (OK!)

13:15-13:30
Pause

13:30-13:45
IFC Tunnel for dummies
Innblikk i standardiseringsarbeidet og status på arbeidet.
Jan Erik Hoel, Trimble Solutions Sandvika

13:45-14:15
Prosjekteksempel: Innblikk i NY E16 – Bjørum – Skaret

 

 

 

 

 

Illustrasjoner: Statens vegvesen/Skanska/Aas-Jakobsen

Hvordan jobbes det med samspill og dataflyt i konkret prosjekt.
Presentasjon av Aas-Jakobsens egenproduserte verktøy for å modellere tunnelgeometri,
som leverer IFC av geometrien + parametrisk XML for bruk i Gemini mm.
Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen

14:15-14:45
Innblikk i dataflyt i aktuelt prosjekt

Flere prosjekteksempler hvor det er tett samarbeid / totalentreprise.
Gjermund Dahl og Torstein Lien (?), Norconsult

14:45-15:00
Pause

15:00-15:30
Tunnel-prosjektering og dokumentasjon / dataflyt med Gemini
NN, ?? (IKKE avklart!)

15:30-16:00

?

Mulig Middag for den som har lyst???

 

 

 

Detaljer

Dato:
november 10
Tid
09:00 - 16:00
Skriv ut