Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

Nettverkstreff 20. april 2023

april 20 @ 09:00 - 15:30

Dato: 20. april 2023

Tid: 09.30 – 15.00

Sted: Scandic Fornebu

Foreløpig utkast til program: Dato og sted kan bli endret.
Send gjerne din mening til ihokstad@ihokstad.no eller ring 90175571 

Påmelding

Tema: Tunnel-konstruksjoner inkl. vegkropp-data (senterlinje og overbygningslag/slitelag)
Byggherrekrav til prosjekteringsfasen og som bygget, og entreprenørs behov for informasjon.
Detaljert gjennomgang av data, spesielt fokus på stikningsdata og maskinstyringsdata.

Hva sier R000 og andre håndbøker.
Bør krav til data forbedres eller samordnes? Oppfølging?

09.00 – 09.30
Kaffe og småprat

09.30 – 09.40

Velkommen, Inger Hokstad, BA-Nettverket

09.40 – 10.10 Prosjekteksempel
Hva oppfatter entreprenør at er en god leveranse fra rådgiver?
NN? eller felles fra «alle» entreprenørene (NB! IKKE avklart!)

10.10 – 10.20
Diskusjon/Spørsmål og svar

10.20 – 10.40
Prosjektering av styrende element, veglinja og vegoverflata/asfaltlaget, inkludert fortau, bankett, kantstein etc.
Detaljert gjennomgang av data, og spesielt stikningsdata og maskinstyringsdata, kost/nytte.
NN? (NB! IKKE avklart!)

10.40 – 10.50
Diskusjon/Spørsmål og svar

10.50- 11.20
Prosjektering av «tilhørende» tunnelkonstruksjon med diverse programvare.
NN? (NB! IKKE avklart!)

11.20 – 11.30
Diskusjon/Spørsmål og svar

11.30 – 12.30
Lunsj

12.30 – 13.15
Tunnel inneholder mye teknisk utstyr. Eks. sikrings-bolter, tekniske-bolter mm.
Vegdirektoratet krever modell, men er det også behov for tegninger, prinsippskisser eller spesielle tilleggsleveranser,
eksempel stikningsdata, maskinstyringsdata eller data for prefab av stål eller betong?
Detaljert gjennomgang av dataleveranser. Hva leverer rådgiver og hva ønsker entreprenør
NN? (NB! IKKE avklart!)

13.15 – 13.30
Diskusjon/Spørsmål og svar

13.30 – 14.00
Behov for standardisering av IFC-objekter og propertysets.
Sammenhengen med R000.
Behov for UML- eller Expressmodeller.
Behov for å spesifisere XML?
NN?

14.00 – 14.15
Diskusjon/Spørsmål og svar

14.15 – 14.30
Pause

14.30 – 14.50
Prosjekteksempel?
NN?

14.50 – 15.00
Diskusjon/Spørsmål og svar

15.00 -15.20
Prosjekteksempel?
NN?

15.20 – 15.30
Diskusjon/Spørsmål og svar

Detaljer

Dato:
april 20
Tid
09:00 - 15:30