Tunnel og Rail

BOLTEDATA i TUNNEL 23. mars.
Hva bør stå om boltedata i NY håndbok R000/R700?
Det er mange krav til tekniske bolter i tunnel, men ikke tydelige krav til data, verken boltedata fra prosjektering eller boltedata som dokumentasjon. Bli med på dialogen 23. mars.
Se Program med påmeldingsskjema. (GRATIS for medlemmer.)

AMBERG RAIL 28. mars.
INKL integrasjon med Leica Geosystems.
PRESENTASJONS-treff på Teams.
Hør mer om mm-presisjon for bane/jernbane fra AMBERG 28. mars.
Les eksempel fra Follobanen.
Se Program med påmeldingsskjema. GRATIS og ÅPENT for alle!

SE opptak fra dagens Presentasjons-treff AMBERG Tunnel Seismic Prediction, 21.3.2023

Del på…