Tunnel – Ønsker innspill

BA-Nettverket tar sikte på å arrangere en serie Nettverkstreff med fokus på tunnel i løpet av høsten 2021 og våren 2022.

Ønsker innspill til tema.
Send til ihokstad@ihokstad.no eller ring 90175571

Prosjektering, Dokumentasjon, Prosjekteksempler, Dataflyt, IFC/GML/FKB/NVDB eller helt annet. 🙂

Del på…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin