Tunnel-samling 7.mai

Data skal flyte mellom mange fag, arbeidsprosesser og roller i tunnelprosjekter. Og dataflyten er ikke optimal. Ingen vet best alene. God dataflyt krever forståelse, kunnskap og tillit. Ikke bare om eget fag og egen fase, men også om andres.

Bli med og få økt forståelse. Bli med på god dialog. Enten som aktiv, eller som passiv tilhører. Begge deler er lov! Ingen kan alt, men alle vet hva de selv strever med eller er usikker på.

BA-Nettverket samler alle roller, og har fokus på
DATAFLYT fra prosjektering gjennom bygging/produksjon
til dokumentasjon, bl.a. til NVDB.

Se program med påmeldingsskjema her:
Tunnel-samling 7. mai.
NB! Husk lav pris før 25. april…

Foto fra løsmassesonen i Bergåstunnelen: Eline Hokstad Dahl (Se film ved å klikke på bildet.)

Dette blir en litt annerledes samling med STORT fokus på DIALOG både i plenum og i grupper.
Vi har derfor etablert et par FORBEREDENDE arbeidsgrupper.

Arbeidsgruppene består at entreprenører, byggherre og rådgivere og meg.

Arbeidsgruppe 1 – Dokumentasjon av fjell  og sikringsdata, scannedata, MWD-data og boltedata.
Vi har hatt 2 møter hittil og jobber sammen om et felles dokument for å samle noen tanker i forkant av samlingen.

Arbeidsgruppe 2 – Hvilke data trenger entreprenørene å få fra prosjekterende og hvorfor?Vi skal ha første møte fredag 26. april.

Bli med – Støtt opp om de som nå gjør en jobb med å forberede seg. Dette vil trolig ble en start på en fortsettelse, så få med deg starten den 7.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon!

Jeg tror det blir særdeles nyttig for alle!
OG hyggelig! 😊

Husk også Tunneltema 31. mai, og Digitalt vegnett 25.april.
Se www.ba-nettverket.no

Del på…