VA – SOSI – GML

BA-Nettverket ønsker å arrangere Skype-presentasjoner med tema 
SOSI Ledning Vann/Avløp på SOSI-GML-format.

Vi har to datoer klare, men ønsker også presentasjoner som viser praktisk bruk av programvare. Ta kontakt hvis du vil vise noe.

27.11.2019 kl 09-11 
Norsk Vanns produktspesifikasjoner for VA grunnlagsdata, prosjekterte data, innmålingsdata og som bygget-data. Norsk Vanns produktspesifikasjoner er publisert på Geonorge. Se linker
Gjennnomgang av detaljert innhold samt status i Gemini VA.
Asle Kvam, Powel Water.

06.12.2019 kl 13-15
Myndighetskrav til dokumentasjon av ledninger og andre installasjoner i bakken.
Kort gjennomgang v/Magnar Danielsen, KMD og Geir Myhr Øien, Kartverket
Spørsmål kan sendes inn i forkant. Se link

Loven ble vedtatt i juni 2017.
Standarden ble vedtatt og publisert på Geonorge januar 05.11.2019.
Forskriften er på høring nå, med høringsfrist 3. januar 2020.

Link til påmeldingsskjema

NB! Presentasjonene er kun for BA-Nettverkets medlemmer og samarbeidspartnere.

Ta gjerne kontakt: ihokstad@ihokstad.no, 90175571


Del på…