Velkommen 20. oktober – Bru/Bru-konstruksjoner (3D/BIM/Dataflyt)

Åpent for alle!bjorgum-gangbru-bilde

Velkommen til Nettverkstreff 20. oktober, Oslo.
Se Program, Påmeldingsskjema og Hvem som er påmeldt

Dette er det første nettverkstreffet med hovedfokus på bru/bru-konstruksjoner, og vi tar sikte på å jobbe slik vi pleier. Først kartlegger vi status, så  tar vi tak sammen. Hvilken programvare benyttes, hvilken informasjon skal hvor osv.

  • Hvordan jobber vi med 3D-modeller/BIM i dag
  • Benyttes modellene i byggefasen?
  • Benyttes modellene i driftsfasen?
  • Hvordan ønsker vi å jobbe?
  • Hva skal til for å komme dit?

Få med deg starten på dette temaet. Vi satser på å følge opp med 2 nettversktreff/seminarer til i løpet av våren 2017. Dette første nettverkstreffet vil gi et godt bilde av status, samt gi innspill til videre arbeid.

Vi tilbyr:

  • Eksperter som deler sine tanker og kunnskap
  • Diskusjon av generelle faglige utfordringer
  • Hyggelig, inspirerende og lærerik arena

NB! Det er ingen krav til forkunnskaper. Vi trenger «alle» med, både liten og stor!
Alle er eksperter på sitt, men vi trenger også innsikt og kunnskap på tvers.

Del på…