Velkommen 8. juni – Dataflyt Vann/Avløp (3D/BIM/GIS for VA) – NB! Tilbudspris!

(NB! IKKE 3. juni, men 8. juni!)

BA-Nettverket ønsker velkommen til åpent seminar om Dataflyt for Vann/Avløp.

GRATIS deltakelse for de 10 første personene som melder seg på i løpet av 1. juni.
NB! Merk påmeldingen med GRATIS.
NB! Max 2 GRATIS pr firma/etat.

NB! TILBUDSPRIS for kommuner: Kun kr 500,- + mva.

Dette er tenkt som nr 1 i en serie på 3 seminarer/nettverkstreff, hvor dette første viser status, samt deler av mye spennende som skjer.

  • Kommende myndighetskrav til dokumentasjon av VA-anlegg/VA-data
  • Visning av relevant programvare, samt tanker om fremtiden
  • Utvidelse av SOSI til SOSI 4.5 for håndtering av rikere informasjon, eks. 3D under bakken

NB! BA-Nettverket har ingen ambisjoner om å konkurrere med hverken Norsk Vann, Geoforums XYZ-konferansen eller Infrastrukturdagene, men kun konsentrere seg om Dataflyt i bygg- og anleggsprosjekter – hvor VA er noen av fagområdene. BA-Nettverket har deltatt aktivt i SOSI Ledning 4.5-arbeidet, og det er dette arbeidet som nå begynner å bli praktisk del av databestillinger og leveranser, også som 3D-volumgeometri – også under bakken…

Denne veien må vi gå opp sammen, og vi er godt i gang!
Velkommen med!
Åpent for alle!

Vi lover en lærerik, inspirerende og nyttig dag!

SE Program/Påmelding og Deltakerliste

 

Del på…