Velkommen 30. november – Tema Konstruksjoner Samferdsel

Velkommen 30. november! (NB! Prisstigning 24. november)
Tema Konstruksjoner samferdsel.
Link til PROGRAM, PÅMELDINGSSKJEMA og DELTAKERLISTE

NB! Dette blir en FORTSETTELSE av Vegdirektoratets Bru og BIM-seminar 21. november! Og vi vektlegger innholdet litt annerledes.

VELKOMMEN!

Illustr.: Farris Bru, Statens vegvesen/Rambøll

Skru tiden bare ett år tilbake, og kommentarene var eksempelvis:
Dette prosjektet er så komplisert at vi MÅ jobbe tegningsbasert.
I dag sies tilsvarende:
Dette prosjektet er så komplisert at vi MÅ jobbe modellbasert.

Vi er i rask omstilling! Hittil har Ien i BIM fått litt for lite fokus, men der er vi nå. Informasjon kan ikke legges inn etter eget forgodtbefinnende, men ha en forutsigbar struktur for å ha verdi.

Hva er I-en, Hvilken INFORMASJON skal knyttes til objektene i tillegg til geometri, og hvordan skal denne Informasjonen formidles – Som IFC? Som GML? Som DWG? Eller kombinasjon?

Hva skal objektene og egenskapene «hete»? Er det på tide å la «modellene» – eller Informasjonsdatabasene – leve evig og ajourholdes etter bygging? Hvordan kan vi beregne CO2 utifra modell, og dokumentere eks. CO2-reduksjon på 40 % slik Nye Veier sier at de skal? Hvordan kan vi få det til?

Bli del av en lærerik og interessant dag 30. november. Mange flinke personer deltar med sine tanker og erfaringer, og vi har satt av tid til dialog under veis.

Dessuten er Bjørvika konferansesenter et veldig bra sted, med veldig god lunsj, som passer fint som juleavslutning i BA-Nettverket.

Velkommen!

Link til PROGRAM, PÅMELDINGSSKJEMA og DELTAKERLISTE

 

Del på…