Velkommen i Teams-møte med KMD og Kartverket 6. desember

Høring – forslag til forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag

Høring | Dato: 30.09.2019Siktemålet med forskriften er å sikre en nøyaktig og pålitelig innmåling av ledninger og annen infrastruktur, og gjøre det enkelt å få tilgang til denne informasjonen. Forskriften gir utfyllende bestemmelser til plan- og bygningsloven § 2-3, som foreløpig ikke er satt i kraft i påvente av forskriftsbestemmelser.
Se LINK

Be om Link til Teams-møtet 6.des. kl 13 – 14 (Skype-møtet) hvis du ikke har fått. (Send epost til ihokstad@ihokstad.no)
eller registrer deg her, Se LINK

Status: På høring

Høringsfrist: 03.01.2020

Del på…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin