Vi gjør det andre drømmer om!

Ny versjon av vegmodell på http://gml.arkitektum.no/BA_nettv_2017/NorskInfraGML/NorskInfraGML_20180501/

NB! Legg merke til at versjonene legges ut med dato, og nyeste pr nå er 1.5.2018.

Dataflyt er ingen tryllekapp, men klokt og grundig arbeid, slik linken viser. Softwareleverandørene vet hvordan de skal bruke dette, men fagpersoner må sikre at fornuftige objektbetegnelser og egenskaper er ivaretatt. Ta gjerne kontakt! ihokstad@ihokstad.no / 90175571

NB! Dette er resultat av KMD-støttet samarbeidsprosjekt hvor BA-Nettverket har sentral rolle, spesielt med Arkitektum AS i denne fasen. (Spesialkompetanse på UML-modellerering og Produktspesifikasjoner/XSD-skjema for GML).

Følgende byggherrer er med: Nye Veier, Statens vegvesen/Vegdirektoratet og Bane NOR. Kartverket deltar også for å sikre sammenheng med SOSI (SOSI-GML).

Delta på Nettverkstreffet 24. mai, og få vite mer! Vi satser på å vise «Proof of concept», dvs at metoden UML-modell, XSD-skjema og GML eksport og import er farbar vei for god dataflyt både med GML og IFC. Detaljer kommer når vi ser hva vi makter å få til innen 24. mai!

JEG gleder meg! – Velkommen!
Veldig viktig at bransjen følger med og er klar over hva som er i ferd med å skje!

Se Program, påmeldingsskjema og deltakerliste her!

Del på…