Vi hilser BA-Nettverkets TJUENDE sommer velkommen (fortsatt…)

Det blir neppe den siste. Ifølge Inger Hokstad er nettverket i dag mer vitalt og levedyktig enn på mange år. Nye medlemmer har gjennom våren banket på døra. Ytterst få har vinket farvel. Gamle travere har kommet tilbake. Dessuten har nettverket mange uløste oppgaver foran seg og mye som skal høstes av det som gjennom lang tid er sådd, vannet og pleiet.

– Ja, vi må holde det gående i minst ett år til. Jeg må innrømme at jeg har telt på knappene og vært frustrert over at ting har gått i tregeste laget. En frustrasjon som nok har blitt forsterket av en viss pandemi. Og da den omsider takket for seg skulle alle ta igjen det forsømte. I kampen om tiden ble BA-Nettverket ble nedprioritert. Dog heldigvis ikke permanent, skulle det gledelig nok vise seg, sier Hokstad. 

En ny vår

Tvert i mot. Nye medlemmer er kommet til og flere har sluttet seg til igjen. Etter en aldri så liten pause. Dessuten er teknologien og standardiseringen kommet seg et stykke opp av grøfta, selv om utfordringene fortsatt står i kø, er det mye å glede seg over.

– Jeg må jo få lov til å si at lykken er fortsatt ha en rolle å spille. Dessuten har vi fått en rekke positive tilbakemeldinger og løfter om dypere involvering. Noe som har gitt meg fornyet lyst og pågangsmot. I det hele tatt opplever jeg at en ny dag gryr. En dag full av optimisme, substans og nyskapning, sier Hokstad.

Yngre enn man først skulle anta 

Ifølge Hokstad er det spesielt kommentarer av typen: «Hva skal vi gjøre når du slutter. BA-nettverket er jo den eneste arenaen vi har for å snakke uformelt sammen. Utenom prosjektene, på tvers av rollene.», «Når du gir deg, er det ikke noe BA-Nettverk mer.» og «Hva skal vi gjøre når Inger slutter – vi ønsker jo at nettverket skal leve videre», som har gitt henne troen og gløden tilbake.

– At en stor og betydningsfull aktør som Norconsult har sagt at de ønsker å ta en aktiv rolle i fortsettelsen, er et kraftig signal om at det vi gjør – det vi får til – er riktig og viktig. Dessuten har jeg funnet ut at de aller fleste av medlemmene i BA-Nettverket ikke ble med før i 2004, så konklusjonen blir at jeg ikke kan gi meg. Ikke frivillig. Vi får satse på nytt jubileum i 2024, når det ikke «bare» er entreprenørene som har vært med i 20 år, sier Hokstad. 

Støttespillere og nøkkelpersoner

For ved oppstarten i ’03 var det imidlertid  «bare» de største entreprenørene innen samferdsel som meldte seg på. Rådgiverne, de store programvare-leverandørene og resten kom med fra ’04. Parallelt med det innledende nettverksarbeidet jobbet Hokstad med «Den Kloke Tegning» fram til ’12. En konferanse som ble arrangert første gang i ’03. Da med Trond Pettersen Valeur i Skanska som primus motor. Selv ble hun med i komitéen året etter.

– Skanskas Trond Pettersen Valeur var også en av BA-Nettverkets første – og ikke minst beste – støttespiller. Uten hans støtte og bidrag hadde nok verken Den Kloke Tegning eller BA-Nettverket sett dagens lys, sier Hokstad. 

En langspurt mot felles mål

At pandemien ble et betydelig hinder for nettverksarbeidet, legger Hokstad ikke skjul på.  Der man før hadde fysiske samlinger med fokus på fag, deling av kunnskap, dype diskusjoner og god mat – møter som skapte tillit og bygde vennskap – ble gjennom pandemien erstattet av flate, livløse grensesnitt. I den kommende perioden, som muligens blir nettverkets langspurt mot mål, håper hun å løfte felleskapet til et sted det kunne ha vært uten disse to mørke årene.

– Å snakke sammen på Teams eller Zoom var jo ikke bare negativt, For det hadde også sine klare fordeler. Vi kom i kontakt med mennesker og virksomheter vi i løpet av et langt liv knapt hadde hørt om i et langt bredere geografisk nedslagsfelt. Det mest negative med kom kanskje i etterkant. Når alle skulle ta igjen det forsømte. Ikke bare internt og nasjonalt, men også internasjonalt. Det førte til at vi i BA-Nettverket mistet litt av åpenheten, nysgjerrigheten og positiviteten. Dette ønsker jeg i min «innspurt» å bygge opp igjen, sier Hokstad. 

Gevinster å høste, tråder å knytte

Hokstad forteller at hun syns arenaen hun er så stolt av har kommet langt på disse årene, men også at det fortsatt gjenstår mye ugjort. I sin tid i Vianova Systems hørte hun til stadighet aktørenes negative omtale av hverandre. Om byggherrer og kontrakter som var til hinder for dialog mellom fag og faser. Spesielt mellom rådgivere og entreprenører. Entreprenør som klagde over rådgivere som ikke forsto hvordan ting bygges. Og rådgivere som søyt over entreprenørers svartmaling i byggemøter. Hokstad – som kjente alle – forsto at slik var det jo ikke. Tvert imot. Hennes opplevelse var at byggherrer, rådgivere og entreprenører var flinke, flittige og flotte folk, med hode og hjerte på rett plass. 

– Jeg er i dag stolt over den arenaen en stadig voksende gruppe oppegående hoder sammen har greid å bygge opp. En arena som samler byggherrer, entreprenører, rådgivere og programvareleverandør i ett og samme rom. Vi har langt på vei lyktes med å skape bedre samspill og dataflyt. At det nødvendigvis skulle bli harmonisk og fornuftsbasert til enhver tid, hadde jeg ingen illusjon om i utgangspunktet, og har ei heller i dag. Vi har på tross av våre ytterst forskjellige ståsteder kommet langt. Husk at da vi startet opp var alt papirbasert. Ikke hadde vi internett, ikke smarttelefoner eller nettbrett. Nettskyer, droner og scannende robothunder var en fjern drøm. Riktignok hadde vi PCer, programvare, hanglende nettverk og disketter. Og vi ble etter hvert noen kløppere til å pønsje data. Dog utelukkende til egen bruk og nytte. For å dele var det ikke snakk om. Slik så verden ut den dagen jeg fikk ideen til BA-Nettverket. Den ser jo unektelig ganske annerledes ut i dag. Jeg håper derfor vi kan bruke tiden framover til å knyte løse tråder, høste det som måtte finnes av modne frukter av vårt felles arbeid og stake ut kursen for en næring vi alle elsker og som i dag har en form jeg neppe så for meg den dagen vi startet, avslutter Hokstad.  

Hvem er med i nettverket? Følg denne lenken for å se hvem som er medlemmer per 1. juni ’23