Vi tilbyr å lage kortfilmer!

  • Vi liker å framsnakke!
  • Vi liker å møte folk!
  • Vi liker å være til nytte og glede!

Vi er et «lavterskel» film-team, men kan selvfølgelig også lage mer påkostede filmer. 
Ekstremt lave priser for våre medlemmer.

Se noen eksempler: